Uchwały wyborcze

AKT PRAWNYDOKUMENT
Uchwała nr 7/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie: przyjęcia składu osobowego Senatu UTP. pdf
Uchwała nr 6/2021  z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wyniku głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 r.  pdf
Uchwała nr 5/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: przyjęcia listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu i ogłoszenia terminu zebrania pdf
Uchwała nr 4/2021 z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie: przedłużenia terminu zgłaszania się kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu. pdf

Uchwała nr 3/2021 w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów. 

Procedury bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości, zgromadzeń lub wydarzeń na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

pdf

pdf

Uchwała nr 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: podziału mandatów do Senatu UTP na lata 2020-2024 pdf
Uchwała nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do Senatu UTP na lata 2020-2024 pdf
Uchwała nr 6/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie: możliwości zgłaszania kandydatów na Rektora na kadencje 2020-2024 pdf

Uchwała nr 8/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: podziału mandatów w uczelnianym kolegium elektorów na lata 2020-2024

*zmiana Podziału liczby mandatów przypadających dla studentów – patrz Uchwała nr 12/2020

pdf
Uchwała nr 9/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do uczelnianego kolegium elektorów na lata 2020-2024 pdf
Uchwała nr 10/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: przyjęcia terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami Rektora i członków Senatu w roku 2020 pdf
Uchwała nr 12/2020 z dnia 14.02.2020 r. w sprawie: zmiany podziału liczby mandatów przypadających dla studentów na poszczególnych wydziałach pdf
Uchwała nr 14/2020 w sprawie: przyjęcia listy kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 15/2020 w sprawie: przyjęcia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024 spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 16/2020 w sprawie: przyjęcia listy kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni z jednostek innych niż wydziały. pdf
Uchwała nr 17/2020 w sprawie: przyjęcia listy zgłoszonych kandydatur na funkcję Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024. pdf
Uchwała nr 18/2020 w sprawie: przyjęcia wyników wyborów na członków Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 19/2020 w sprawie: przyjęcia wyników wyborów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów UTP na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni z jednostek innych niż wydziały. pdf
Uchwała nr 20/2020 w sprawie: wyników wyborów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów UTP na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 21/2020 w sprawie: wyborów do Senatu UTP oraz do Uczelnianego Kolegium Elektorów UTP na kadencję 2020-2024. pdf
Uchwała nr 23/2020 w sprawie: bezterminowego zawieszenia wszystkich czynności wyborczych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. pdf
Uchwała nr 24/2020 w sprawie: przyjęcia terminarza czynności wyborczych związanych z wyborami Rektora oraz członków Senatu UTP w roku 2020. pdf
Uchwała nr 25/2020 w sprawie: przyjęcia listy kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 26/2020 w sprawie: kandydatów na Rektora UTP w kadencji 2020-2024. pdf
Uchwała nr 27/2020 w sprawie: wyników wyborów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów UTP na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 28/2020 w sprawie: określenia zasad otwartego spotkania społeczności uniwersyteckiej z kandydatami na Rektora UTP w kadencji 2020-2024. pdf
Uchwała nr 29/2020 w sprawie: przyjęcia listy kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na Kadencję 2020-2024 spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 30/2020 w sprawie: wyników wyborów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów UTP na kadencję 2020-2024 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. pdf
Uchwała nr 31/2020 w sprawie:ogłoszenia składu osobowego Uczelnianego Kolegium Elektorów UTP na kadencję 2020-2024. pdf
Uchwała nr 32/2020 w sprawie: ogłoszenia składu osobowego Senatu UTP na kadencję 2020-2024. pdf
Uchwała nr 33/2020 w sprawie: wyboru Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024. pdf
Uchwała nr 38/2020 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rad naukowych dyscyplin. pdf
Uchwała nr 39/2020 w sprawie: aktualizacji składu osobowego Senatu UTP na kadencję 2020-2024. pdf
Uchwała nr 40/2020 w sprawie: przyjęcia listy kandydatów do Rad naukowych dyscyplin. pdf
Uchwała nr 42/2020 w sprawie: ogłoszenia składów osobowych Rad naukowych dyscyplin na kadencję 2020-2024. pdf
Uchwała nr 43/2020 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Uczelni na kadencję 2020-2024.  pdf
Uchwała nr 44/2020 w sprawie: wyznaczenia terminu na dokonywanie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Rady Uczelni na kadencję 2020-2024. pdf
Uchwała nr 45/2020 w sprawie: przyjęcia listy kandydatów do Rady Uczelni kadencję 2020-2024. pdf

Drukuj