Dziekanaty wydziałów

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Dziekanat:
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
budynek C, pokój 204

Strona www wydziału Kontakt E-mail

 

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Dziekanat:
ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz

Strona www wydziału Kontakt E-mail

 

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Dziekanat:
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
budynek 2.3, pokoje 200-204

Strona www wydziału Kontakt E-mail

 

 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Dziekanat:
ul. Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz

Strona www wydziału Kontakt E-mail

 

 

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Dziekanat:
ul. Seminaryjna 3, 85-326 Bydgoszcz

Strona www wydziału Kontakt E-mail

 

 

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Dziekanat:
Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
budynek 2.5, pokój 119

Strona www wydziału Kontakt E-mail

 

 

Wydział Zarządzania

Dziekanat:
ul. Fordońska 430, 85-790 Bydgoszcz

Strona www wydziału Kontakt E-mail

Drukuj