100 wywiadów: UTP - firmy regionu

Indywidualne spotkania z firmami regionu kujawsko-pomorskiego w ramach zadania „100 wywiadów: UTP - firmy regionu" mają sens - pokazał to projekt Dialog 2.0!

W ramach projektu pracownicy UTP spotkali się z około stu przedsiębiorstwami regionu, które z sukcesem wprowadzają lub mają potencjał do wprowadzania innowacji w swojej działalności oraz te, które działają w strategicznych sektorach gospodarki naszego województwa.

W okresie od maja do grudnia 2020 roku przeprowadzone zostały indywidualne wywiady z kadrą zarządzającą wybranych ponad 100 przedsiębiorstw Kujaw i Pomorza! Celem tego unikalnego na skalę kraju projektu było zdiagnozowanie perspektywicznych obszarów współpracy regionalnych firm z UTP. Firmy reprezentowane były przez 22 właścicieli, 47 prezesów, 37 dyrektorów oraz 9 kierowników. Po stronie UTP w spotkaniach wzięło udział łącznie 46 naukowców ze wszystkich 7 wydziałów.

Czy w trakcie 2-godzinnej rozmowy o wyzwaniach i ambicjach firmy można zidentyfikować ciekawe tematy do współpracy badawczo-rozwojowej? Zdecydowanie tak! W ramach realizacji spotkań zidentyfikowanych zostało aż 646 tematów potencjalnej współpracy. Ich problematyka była bardzo szeroka - od wypracowania technologii zagospodarowania problematycznego odpadu produkcyjnego przez opracowanie i wprowadzenie rozwiązań automatyzujących część linii produkcyjnej po pomoc w opracowaniu nowych produktów oraz wsparcie procesów internacjonalizacji przedsiębiorstwa.
Zadanie „100 wywiadów: UTP - firmy regionu" zrealizowano w ramach projektu Dialog 2.0. Operatorem wywiadów - odpowiedzialnym za moderowanie spotkań i wyciąganie wniosków - była Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
DIALOG2.0 to budowa relacyjnego modelu dialogu i współpracy proinnowacyjnej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Celem projektu - jak również poszerzonych wywiadów - jest lepsze zrozumienie potrzeb, barier i potencjału innowacyjnego kujawsko-pomorskich firm oraz zbudowanie przez UTP modelu dialogu i proinnowacyjnej współpracy z firmami. Liczymy, że dzięki wygenerowanym tematom badawczym wykreowane zostaną umowy o współpracy, projekty oraz działania proinnowacyjne realizowane w firmach przy współpracy z pracownikami UTP w Bydgoszczy.

DIALOG2.0 jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wraz z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym oraz „Pracodawcami Pomorza i Kujaw" Związkiem Pracodawców.


Drukuj