Projekt ATENA. Pierwsza edycja

23-27 sierpnia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym odbędzie się pierwsza edycja projektu ATENA: Artificial inTElligence traiNing progrAmme.

Projekt ten jest realizowany w ramach programu Spinaker organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Głównym celem programu jest poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia oraz wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów.
Projekt ATENA jest realizowany na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP, a jego podstawowym założeniem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji i współpracy między studentami, pracownikami nauki i szeroko rozumianym biznesem.
Podczas realizacji projektu ATENA studenci będą pracować w międzynarodowych grupach, w których będą rozwiązywać różne rzeczywiste problemy za pomocą metod sztucznej inteligencji. Pobyt w Bydgoszczy będzie również okazją do doskonalenia warsztatu prezentacji oraz umożliwi kontakt z polską kulturą, jedzeniem czy historią.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.atena.utp.edu.pl.

 


Drukuj