SDGs week!

Od 17 do 21 maja 2021 zapraszamy na Tydzień SDG. To wydarzenie/seminaria mające na celu zwrócenie uwagi na zrównoważony rozwój i jego wdrażanie w nauczaniu szkolnictwa wyższego.

 

“Program edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju: w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju”. Każdego dnia pojawi się wprowadzenie do 1 lub 2 celów zrównoważonego rozwoju.

  • DZIEŃ 1: Cel 13 (działania na rzecz klimatu)
  • DZIEŃ 2: Cel 3 i 6 (zdrowie oraz woda i warunki sanitarne)
  • DZIEŃ 3: Cel 4 i 5 (edukacja i równość płci)
  • DZIEŃ 4: Cel 7 i 12 (czysta energia i zrównoważona produkcja)
  • DZIEŃ 5: Cel 14 (życie pod wodą)


Więcej informacji.


Drukuj