Akademickie Centrum Sportu. Umowa o nadzór inwestorski podpisana

8 września 2021 roku na Politechnice Bydgoskiej podpisana została umowa dotycząca świadczenia usług doradztwa i wsparcia pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie ACS” – nadzór inwestorski.

Umowa zawarta została między naszą uczelnią reprezentowaną przez Rektora prof. Marka Adamskiego a firmą „B-ACT” Sp. z o.o., z ramienia której podpis złożył Prezes Zarządu - Adam Białachowski. Umowa związana jest z planowaną budową Akademickiego Centrum Sportu.

Hala sportowa stanowiąca Akademickie Centrum Sportu będzie integralną częścią całego zespołu obiektów, zlokalizowanych na terenie kampusu Politechniki Bydgoskiej.

Budowa nowoczesnej hali sportowej będącej Akademickim Centrum Sportu ma na celu zachęcić społeczność akademicką do poprawy aktywności fizycznej poprzez dostępność do różnych dyscyplin sportowych. Planowana inwestycja pozwoli na realizację programu nauczania i prowadzenia obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego.