Komunikat Rektora w sprawie odrabiania zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, które nie odbyły się w bieżącym semestrze od 07.04.2021 (środa) do 09.04.2021 (piątek) z powodu przedłużenia na ten czas wakacji wiosennych należy odrobić w czasie pozostałych zajęć.

Szczegóły odrobienia zajęć uzgodnią ze studentami prowadzący zajęcia.