Dostępność budynków

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy uwzględniając potrzeby studentów z niepełnosprawnościami stara się również likwidować bariery architektoniczne. Wiele budynków wyposażonych jest m.in. w podjazdy zewnętrzne, odpowiednie drzwi wejściowe, windy, toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone m.in. w systemy przywoławcze SOS.

L.P.

Lokalizacja Obiektów UTP

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

1

Kampus Kaliskiego:

 • 3 Wydziały,
 • Biblioteka Główna
 • 1 winda zewnętrzna (bud. H),
 • 2 windy wewnętrzne (bud. A i AN),
 • windy ogólnodostępne w budynkach,
 • 5 platform przyschodowych,
 • balustrady przyschodowe,
 • zintegrowany system informacji UTP-Assistant
 • 3 wejścia do głównych budynków- drzwi automatycznie otwierane
 • toalety,
 • podjazdy,
 • wyznaczone miejsca parkingowe,

2

Kampus Kaliskiego:

 • 2 Domy Studenta (DSF1 i DSF2):  
 • windy ogólnodostępne w budynkach z powiadamianiem głosowym, przyciski oznaczone alfabetem Braille’a,
 • 1 podjazd (do budynku  F2, F1 nie wymaga podjazdu),
 • 2 pokoje (dostosowane do potrzeb z dysfunkcją ruchu – niechodzący),

3

Kampus Kaliskiego

 • Restauracja Uniwersytecka
 • winda towarowa,

4

Kampus Błonie

 • 2 Domy Studenta( DSB1 i DSB2):  
 • 1 podjazd (do budynku B1, B2 nie wymaga podjazdu),

5

ul. Seminaryjna 3

 • 1 Wydział
 • 1 winda zewnętrzna,
 • 1 podjazd,
 • wyznaczone miejsce parkingowe,

6

ul. Fordońska 430

 • 1 Wydział,
 • Studium Języków Obcych
 • 1 winda wewnętrzna,
 • 1 winda ogólnodostępna,
 • 1 podjazd,
 • 4 toalety,
 • wyznaczone miejsce parkingowe,

7

ul. Bernardyńska 6

 • 1 Wydział
 • toalety,
 • wyznaczone miejsca parkingowe,

8

ul. Mazowiecka 28

 • 1 Wydział
 • 1 winda wewnętrzna
 • toalety,
 • budynek nie wymaga podjazdu,
 • wyznaczone miejsce parkingowe,

Drukuj