#AKTYWUJPRACĘ

Fundacja Aktywizacja to fundacja, która od 1990 roku działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, wspierając ich w świadomym zarządzaniu swoim potencjałem na rynku pracy.

 

Swoje działania prowadzą w siedmiu Oddziałach i sześciu Filiach, zlokalizowanych w trzynastu województwach na terenie Polski. Od 2004 roku prowadzą Agencję Zatrudnienia i Doradztwa Personalnego (certyfikat 947 i 947/1a), która wspiera pracodawców w realizacji kompleksowych procesów szkoleniowych i rekrutacyjnych, mających na celu zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnościami, zarządzanie zespołem różnorodnym, wdrażanie i optymalizację projektów z obszaru CSR.#AKTYWUJPRACĘ
ROZWIJAJ SWOJĄ KARIERĘ WSPÓLNIE Z FUNDACJĄ AKTYWIZACJA I PRACUJ Z PASJĄAktualnie poszukują kandydatów zainteresowanych udziałem w projekcie skierowanym do OSÓB POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, przygotowującym do podjęcia pracy na stanowisku: Młodszy Specjalista ds. Majątku Sieciowego (NAKŁO).

W ramach projektu Fundacja zapewnia:

 • wsparcie job craftera, który przeprowadzi Cię przez cały okres uczestnictwa w projekcie,
 • konsultacje z doradcą zawodowym, który pomoże Ci stworzyć skuteczne dokumenty aplikacyjne i z którym przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wsparcie psychologa, który zadba o odpowiedni poziom Twojej motywacji i pomoże Ci zapanować nad stresem,
 • konsultacje z prawnikiem, który pomoże Ci zinterpretować zawiłe przepisy prawa i przygotować odpowiednie pisma,
 • kursy i szkolenia podnoszące Twoje kwalifikacje zawodowe.

W ramach współpracy kandydat otrzyma:

 • racjonalne usprawnienia (min. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, dostosowanie miejsca pracy itp.),
 • dodatki motywacyjne do kwoty 600,00 zł netto,
 • stabilne zatrudnienie,
 • umowę o pracę,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • pakiet świadczeń pracowniczych („wczasy pod gruszą”, dofinansowanie do kultury i sportu (m.in. Karta Multisport), Pracowniczy Program Emerytalny, dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży i wiele innych),
 • możliwość skorzystania z opieki medycznej oraz preferencyjną ofertę ubezpieczeniową na życie,
 • rozwój zawodowy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowy.

Praca będzie polegała na:

 • opracowywaniu planów i prowadzeniu eksploatacji sieci zgodnie z podziałem kompetencyjnym określonym w obowiązujących procedurach,
 • ocenie stanu technicznego sieci SN i nn oraz współudziale w ocenie stanu technicznego stacji WN/SN,
 • optymalizacji kosztów działalności eksploatacyjnej,
 • kontroli realizacji prac i innych usług eksploatacyjnych w zakresie jakości i terminowości oraz odbiór tych prac,
 • realizacji odbiorów technicznych i przejmowaniu obiektów elektroenergetycznych na majątek,
 • udziale w prowadzeniu procedury odszkodowawczej dla szkód w majątku sieciowym,
 • wykonaniu wskaźników technicznych charakteryzujących stan sieci,]
 • ustalaniu okoliczności i przyczyn awarii sieci,
 • powadzeniu wymaganej dokumentacji i statystyki eksploatacyjnej wraz z analizą awaryjności sieci,
 • opiniowaniu dokumentacji technicznej,
 • aktualizacji, weryfikacji i archiwizacji dokumentacji technicznej, paszportów oraz wymaganych planów i schematów sieci,
 • określaniu warunków przebudowy sieci związanej z kolizjami, zgodnie z podziałem kompetencyjnym określonym w obowiązujących procedurach,
 • prowadzeniu pojazdu służbowego.

Fundacja szuka właśnie Ciebie jeśli:

 • posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (rekrutacja prowadzona w ramach projektu aktywizacji zawodowej),
 • posiadasz wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku elektrotechnika, elektroenergetyka lub pokrewne,
 • posiadasz wiedzę techniczną z zakresu energetyki,
 • obsługujesz komputer i znasz środowisko Windows,
 • posiadasz prawo jazdy kat. B,
 • wyrażasz gotowość do rozwoju i zdobywania uprawnień niezbędnych na stanowisku pracy (między innymi uprawnienie dozoru i eksploatacji bez ograniczeń napięcia, poleceniodawcy PPN i inne związane z zakresem pracy),
 • jesteś osobą dokładną, komunikatywną kreatywną, samodzielną i obowiązkową.

Dodatkowy plus  za:

 • doświadczenie zawodowe za pracę na sieci i urządzeniach elektroenergetycznych.

Ze względu na misję Fundacji, którą jest wyrównywanie szans OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI na rynku pracy, w sposób szczególny do kandydowania zachęcamy osoby wywodzące się z tej grupy.W przypadku pytań prosimy kontaktować się telefonicznie: 511 468 788


Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niezbędnych czynności związanych z rekrutacją (zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO). Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie danych dot. mojej niepełnosprawności, a także zgadzam się na ich przetwarzanie godnie z treścią art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Projekt „Aktywuj pracę” realizowany w ramach pilotażowego programu „Praca-Integracja” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Drukuj