Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów

 AKT PRAWNYDOKUMENTZMIANYZAŁĄCZNIKI
Wyciąg z Rozporządzenia MNiSW (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) w części dotyczącej opłat za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów pdf brak brak
Zarządzenie nr Z.81.2018.2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentów studentom i absolwentom oraz doktorantom pdf brak brak

Drukuj