Organizacja roku akademickiego

Organizację roku akademickiego 2020/2021 na studiach doktoranckich w zakresie rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego oraz zaplanowanych przerw w zajęciach dydaktycznych ustala się zgodnie z terminami zawartymi poniżej, przy czym IV rok studiów doktoranckich trwa do 30 czerwca 2021 r.

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 W UKŁADZIE SEMESTRALNYM w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Początek roku akademickiego UTP - 01 października 2020 r.
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 - 07 października 2020 r.
Koniec semestru zimowego dla studentów siódmego - ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia - 18 stycznia 2021 r.
Święto Uniwersytetu - 16 czerwca 2021 r.
Koniec roku akademickiego - 30 września 2021 r.

SEMESTR ZIMOWY
01.10.2020 r. (czwartek) - 06.10.2020 r. (wtorek) - zajęcia dydaktyczne
07.10.2020 r. (środa) - Inauguracja roku akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
08.10.2020 r. (czwartek) - 30.10.2020 r. (piątek) - c.d. zajęć dydaktycznych
31.10.2020 r. (sobota) - 02.11.2020 r. (poniedziałek) - dni wolne od zajęć dydaktycznych
03.11.2020 r. (wtorek) - 23.12.2020 r. (środa) - c.d. zajęć dydaktycznych
24.12.2020 r. (czwartek) - 06.01.2021 r. (środa) - wakacje zimowe
07.01.2021 r. (czwartek) - 01.02.2021 r. (poniedziałek) - c.d. zajęć dydaktycznych
02.02.2021 r. (wtorek) - 15.02.2021 r. (poniedziałek) - zimowa sesja egzaminacyjna
16.02.2021 r. (wtorek) - 22.02.2021 r. (poniedziałek) - zimowa sesja poprawkowa

SEMESTR LETNI
23.02.2021 r. (wtorek) - 30.03.2021 r. (wtorek) - zajęcia dydaktyczne
31.03.2021 r. (środa) - 06.04.2021 r. (wtorek) - wakacje wiosenne
07.04.2021 r. (środa) - 02.06.2021 r. (środa) - c.d. zajęć dydaktycznych
03.06.2021 r. (czwartek) - 06.06.2021 r. (niedziela) - dni wolne od zajęć dydaktycznych
07.06.2021 r. (poniedziałek) - 15.06.2021 r. (wtorek) - c.d. zajęć dydaktycznych
16.06.2021 r. (środa) - Święto Uniwersytetu (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
17.06.2021 r. (czwartek) - 20.06.2021 r. (niedziela) - c.d. zajęć dydaktycznych
21.06.2021 r. (poniedziałek) - 04.07.2021 r. (niedziela) - letnia sesja egzaminacyjna
05.07.2021 r. (poniedziałek) - 31.08.2021 r. (wtorek) - wakacje letnie
01.09.2021 r. (środa) - 07.09.2021 r. (wtorek) - letnia sesja poprawkowa
08.09.2021 r. (środa) - 30.09.2021 r. (czwartek) - c.d. wakacji letnich