Odpłatność za studia i usługi edukacyjne

Uczestników studiów doktoranckich (Polaków oraz cudzoziemców studiujących na zasadach obywateli polskich) w roku akademickim 2020/2021, studiujących na dotychczasowych warunkach obowiązują opłaty za świadczone usługi edukacyjne w przypadku powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce na stacjonarnych studiach doktoranckich.
Wysokości opłat dla doktorantów II roku i lat wyższych są zgodne z zawartymi umowami.
Terminy i zasady wnoszenia opłat oraz warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne, określa umowa zawarta między uczelnią a doktorantem w formie pisemnej.
 

 

 


Drukuj