Zasady i uchwały rekrutacyjne 2021/2022

AKT PRAWNY DOKUMENT ZAŁĄCZNIK
Uchwała nr 5/445 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2021/2022 (tekst jednolity) pdf pdf
 
Uchwała nr 2/458 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów wyższych w roku akademickim 2021/2022  pdf pdf
Uchwała nr 2/436 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024. pdf  
Uchwała nr 3/436 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie: szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024. pdf  
Zarządzenie nr Z. 59.2018.2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UTP. pdf word 

 


Drukuj