Kryteria przyjęć na studia drugiego stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wydział Zarządzania


Drukuj