Nabory uzupełniające

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia stacjonarne, pierwszego stopnia (tura 2) na następujące kierunki:

  • architektura
  • architektura krajobrazu
  • architektura wnętrz
  • automatyka i elektronika
  • budownictwo
  • elektrotechnika
  • geodezja i kartografia
  • finanse i rachunkowość
  • inspekcja weterynaryjna
  • inżynieria biomedyczna
  • inżynieria odnawialnych źródeł energii
  • inżynieria środowiska
  • mechanika i budowa maszyn
  • mechatronika
  • rolnictwo
  • technologia chemiczna
  • technologia żywności i żywienie człowieka
  • teleinformatyka
  • transport
  • wzornictwo
  • zarządzanie
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
  • zielarstwo i fitoterapia
  • zootechnika

Szczegóły na: rekrutacja.utp.edu.pl


Drukuj