Opłata rekrutacyjna

Rekrutacja 2020/2021

Kandydaci na I rok studiów wyższych, stacjonarnych i niestacjonarnych wnoszą opłatę z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia (zwaną w IRK opłatą rekrutacyjną).

Opłata rekrutacyjna, ustalona dla kandydatów na rok akademicki 2020/2021 wynosi:

Opłatę należy wnieść na konto indywidualne, wyświetlone po zakończeniu rejestracji internetowej w IRK2. Zakładka: moje konto/płatności/twoje indywidualne konto do wpłat.

Opłata nie podlega zwrotowi.

Brak wpływu opłaty rekrutacyjnej na konto indywidualne w UTP spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania klasyfikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Na konto bankowe z systemu IRK2 należy wpłacać tylko opłatę rekrutacyjną. Do opłat za studia lub za ELS przeznaczone będą inne numery kont.

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP

Drukuj