Potwierdzanie efektów uczenia się

1. Zasady potwierdzania efektów uczenia się i przyjęcia na studia przez potwierdzenie tych efektów

AKT PRAWNY DOKUMENT ZAŁĄCZNIK
Uchwała nr 9/431 Senatu UTP z dnia 18.09.2019 r. w sprawie uchwalenia Zasad potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów i przyjęcia na studia przez potwierdzenie tych efektów w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

 

2. Wykaz kierunków i programów studiów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się

AKT PRAWNY DOKUMENT ZAŁĄCZNIK
Pismo okólne nr P.7.2020.2021 Rektora UTP z dnia 14.05.2021 r. w sprawie wykazu kierunków i programów studiów, w ramach których może być prowadzaona procedura potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2021/2022 pdf  
Pismo okólne nr P.5.2019.2020 Rektora UTP z dnia 11.02.2020 r. w sprawie wykazu kierunków i programów studiów, w ramach których może być prowadzona procedura potwierdzania efektów uczenia się na rok akademicki 2020/2021 pdf  

Drukuj