Studia podyplomowe LIKWIDACJA SZKÓD MAJĄTKOWYCH

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Kończąc kierunek Likwidacja szkód majątkowych zdobędziesz wiedzę i kompetencje, które pozwolą Ci na podjęcie zatrudnienia w charakterze rzeczoznawcy terenowego w Towarzystwach Ubezpieczeniowych na terenie całego kraju. Podstawowym celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i wykształcenie kadry specjalistów – pracowników branży ubezpieczeniowej.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia kierowane są do obecnych i przyszłych pracowników zakładów ubezpieczeń, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie szkód majątkowych. Ofertę kierujemy także do pośredników ubezpieczeniowych, likwidatorów szkód, rzeczoznawców oraz pracowników instytucji rynku ubezpieczeniowego.
Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku budownictwo, architektura, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, ekonomia i zarządzanie lub kierunków pokrewnych.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Program studiów daje podstawę przygotowania absolwentów do sporządzania ekspertyz, niezbędnych w procesie likwidacji szkód budowlanych, dotyczących m.in.: określania wartości nieruchomości na potrzeby ubezpieczenia, opinii o przyczynach powstania szkód oraz nieprawidłowości w procesie budowlanym, a także inwentaryzacji budowlanych.

LICZBA SEMESTRÓW:   2
LICZBA MIESIĘCY NAUKI:   8
 LICZBA GODZIN:  180
 LICZBA ZJAZDÓW:  14
 CENA STUDIÓW:  1800 zł za semestr

PLAN STUDIÓW

 • Konstrukcje budowlane
 • Diagnostyka stanu technicznego obiektów budowlanych
 • Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych
 • Instalacje budowlane
 • Kosztorysowanie i wyceny
 • Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej
 • Podstawy psychologii
 • Praca końcowa

WYKŁADOWCY

 • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
 • dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. uczelni
 • dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. uczelni
 • dr inż. Tomasz Janiak
 • dr inż. Krzysztof Pawłowski, prof. uczelni
 • dr inż. Magdalena Nakielska
 • dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka
 • dr inż. Kinga Szopińska
 • mgr inż. Izabela Kasprzyk
 • mgr inż. Magdalena Sosnowska

PARTNERZY STUDIÓW

 • Centrum Likwidacji Szkód Zespół Rzeczoznawców INOTIS z Bydgoszczy

DOKUMENTY DO POBRANIA

 


Drukuj