ZOOTECHNIKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Zootechnika - charakterystyka kierunku studiów

 Zootechnik zajmuje się:

 • nadzorem nad chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących,
 • prowadzeniem prac hodowlanych zgodnie z kierunkiem produkcji danej fermy,
 • utrzymaniem zwierząt zgodnie z dobrostanem,
 • oceną jakości pasz przeznaczonych do skarmia zwierząt, przygotowaniem pasz (bilansowanie koncentratów i mieszanek paszowych),
 • doradztwem żywieniowym bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec, kóz i koni, a także zwierząt futerkowych,
 • obrotem zwierzętami,
 • czynnym udziałem w zarządzaniu instytucjami działającymi na rzecz poszczególnych sektorów produkcji zwierzęcej.

Kształcenie na kierunku Zootechnika rozpoczęło się w 1971 roku. Kierunek Zootechnika został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program studiów, otrzymał również certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022..  Ponadto, kapituła konkursowa w 2020 roku wyróżniła kierunek certyfikatem nadzwyczajnym "Laur Innowacji”. Kierunek Zootechnika został wyróżniony za "nowoczesne koncepcje kształcenia, innowacyjność stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. Komisja Ekspertów nagrodziła kierunki i specjalności właściwie dostosowane do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni, których realizacja przyczyniła się do wyposażenia absolwentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej.”

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów : 3,5 roku / 4 lata
 Tryb studiów: stacjonarne / niestacjonarne

 Studiując Zootechnikę możesz wybrać jeden z dwóch modułów kształcenia:

 • Organizacja i zarządzanie wielkotowarową produkcją zwierzęcą
 • Zarządzanie produkcją zwierzęcą w gospodarstwach indywidualnych

Podczas studiowania na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt będziesz korzystał z nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz wyspecjalizowanych laboratoriów. Ponadto, będziesz mógł zobaczyć innowacyjne technologie stosowane w produkcji zwierzęcej podczas wyjazdów dydaktycznych.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Zootechnika i studiuj na UTP!

ZOOTECHNIKA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zootechnika powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród biologii (B), chemii (Ch), matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) lub geografii (G).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: chemię, biochemię, biofizykę, anatomię zwierząt, fizjologię zwierząt) oraz przedmioty kierunkowe m.in. genetykę zwierząt i metody hodowlane, higienę i profilaktykę weterynaryjną, chów i hodowla zwierząt gospodarskich, dobrostan zwierząt. Będziesz miał możliwość odbycia 4- tygodniowych praktyk po 6 semestrze studiów. Dzięki obieralnym modułom tylko u NAS zdobędziesz gruntowną wiedzę oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, bioasekuracji i technologii utrzymania, żywienia zwierząt na fermach wielkotowarowych lub w gospodarstwach indywidualnych. Ponadto, poznasz metody pozyskiwania i przetwarzania surowców pochodzenia zwierzęcego. Dzięki zdobytej wiedzy będziesz potrafił także przygotować wniosek w celu pozyskania dofinansowania do prowadzonej działalności.

studia z przyszłością

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Zootechnika?

Jako Absolwent kierunku Zootechnika będziesz mógł podjąć pracę przy zwierzętach na fermach wielkotowarowych lub w gospodarstwach indywidualnych czy też ukierunkowanych na agroturystykę, w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w Polskim Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, w Polskim Związku Łowieckim. Jeśli uznasz, że przyjemność sprawia Tobie planowanie produkcji zwierzęcej to pracę możesz znaleźć w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pasz i dodatków paszowych, oraz w Stacjach Hodowli i Unasieniania Zwierząt.  Możesz również podjąć pracę w specjalistycznych laboratoriach, Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, lub w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, czy też w redakcjach czasopism z branży rolniczej. Jeśli po ukończeniu I stopnia studiów będziesz chciał podnieść swoje kompetencje i umiejętności to proponujemy naukę na studiach II, a także III stopnia. Zachęcamy do rozwijania swoich pasji na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. 

Dlaczego studia na kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy?

Jeśli dynamiczny wzrost rozwoju sektora produkcyjnego stanowi dla Ciebie wyzwanie i szansę na dołączenie do grona poszukiwanych na rynku pracy specjalistów z zakresu prowadzenia hodowli zwierząt i zarządzania produkcją zwierzęcą, studia na kierunku Zootechnika na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt będą wyborem doskonałym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska gospodarczego i rynkowi pracy proponujemy Tobie obieralne kształcenie modułowe:

 • Organizacja i zarządzanie wielkotowarową produkcją zwierzęcą,
 • Zarządzanie produkcją zwierzęcą w gospodarstwach indywidualnych.

Dajemy Tobie możliwość zdobywania umiejętności i kompetencji w nowoczesnych salach przy zastosowaniu innowacyjnych metod i pomocy dydaktycznych oraz w specjalistycznych laboratoriach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczno-naukową.
W dbałości o Twój komfort na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt przygotowaliśmy dla Ciebie strefy relaksu, w których będziesz mógł odpocząć czekając na kolejne zajęcia. Dzięki współpracy z gospodarką będziesz mógł odbyć praktyki i staże w najnowocześniejszych fermach zwierząt gospodarskich.

Prosektorium , ZOOTECHNIKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopniaZOOTECHNIKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Zootechnika i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Zootechnika I stopnia (inżynier)

zootechnika I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

 

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj