ZOOFIZJOTERAPIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Zoofizjoterapia - charakterystyka kierunku studiów

 Zoofizjoterapeuta zajmuje się:

  • wykonywaniem specjalistycznych zabiegów mających na celu poprawę stanu zdrowia, polepszenie jakości życia oraz redukcję bólu u zwierząt po różnego rodzaju urazach ortopedycznych, zabiegach chirurgicznych, w chorobach neurologicznych oraz degeneracyjnych, chorobach związanych ze starzeniem się, a także u zwierząt z otyłością. Ponadto zabiegi fizjoterapeutyczne są stosowane u zwierząt sportowych jako element w prewencji urazów oraz skuteczne narzędzie stymulujące powysiłkową regenerację organizmu
  • przeprowadzaniem wywiadu z opiekunem zwierzęcia, wykonywaniem oceny zoofizjoterapeutycznej na podstawie badania klinicznego oraz opracowaniem indywidualnego programu terapeutycznego dla pacjenta
  • doborem metod fizjoterapeutycznych oraz wykonywaniem zabiegów fizykalnych, manualnych oraz kinezyterapii

Realizowany na WHiBZ kierunek kształcenia Zoofizjoterapia otrzymał certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” oraz certyfikat „LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”.

 

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów: 3,5 roku
 Tryb studiów: stacjonarne

 Studiując Zoofizjoterapię możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • fizjoterapia zwierząt towarzyszących
  • fizjoterapia zwierząt nieudomowionych i egzotycznych

Studenci kierunku Zoofizjoterapia w trakcie studiów korzystają z profesjonalnie wyposażonych sal dydaktycznych i laboratoryjnych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt (Laboratorium Zoofizjoterapii, prosektorium, pracownia fizjologiczna, biochemiczna i histologiczna oraz sale komputerowe). Podczas zajęć w Laboratorium Zoofizjoterapii wykorzystują sprzęt do kinezyterapii (bieżnię wodną i suchą, schody i pochylnie, maty terapeutyczne, dyski, półkule, wałki i deski sensomotoryczne, piłki rehabilitacyjne oraz trampolinę terapeutyczną). W terapiach fizykalnych wykorzystują urządzenia do: magnetoterapii, elektroterapii, laseroterapii nisko i wysokoenergetycznej, sonoterapii, ESTW (fala uderzeniowa) oraz termoterapii (krioterapia). Z kolei w terapiach manualnych studenci korzystają z: goniometrów, aplikatora wieloigłowego, materacy i stołów do masażu.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Zoofizjoterapia i studiuj na UTP!

ZOOFIZJOTERAPIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)ZOOFIZJOTERAPIA - stacjonarne studia I stopnia

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zoofizjoterapia powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród biologii (B), chemii (Ch), matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) lub geografii (G).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: chemię oraz fizykę i biofizykę) oraz przedmioty kierunkowe, m. in.: anatomię i histologię zwierząt, mikrobiologię, fizjologię zwierząt oraz podstawy biomechaniki ruchu, genetykę, kynologię, felinologię oraz hodowlę zwierząt. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe, takie jak: fizjologia aparatu ruchu z elementami biomechaniki, biomechanika ruchu koni, behawioryzm zwierząt, terapie fizykalne i manualne, kinezyterapię, ornitologię, biologię płazów i gadów oraz rozród zwierząt egzotycznych i nieudomowionych. Po 6 semestrze studiów będziesz miał możliwość odbycia 4-tygodniowych praktyk. Oferujemy również interesujące przedmioty do wyboru, o których zdecydujesz sam. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał dwie specjalności: fizjoterapię zwierząt towarzyszących oraz fizjoterapię zwierząt nieudomowionych i egzotycznych.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku zoofizjoterapia?

Po studiach na kierunku Zoofizjoterapia będziesz gotowy do podjęcia pracy w zawodzie zoofizjoterapeuty, a wiedzę zdobytą w trakcie kształcenia będziesz mógł wykorzystać do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ponadto będziesz mógł podjąć pracę w klinikach, lecznicach, przychodniach weterynaryjnych, ogrodach zoologicznych, schroniskach i azylach dla zwierząt, a także w centrach rehabilitacji dzikich zwierząt oraz w zespołach terapeutycznych odpowiedzialnych za przygotowanie programów treningowych dla zwierząt użytkowanych sportowo (psy, konie).

Dlaczego studia na Zoofizjoterapii na UTP w Bydgoszczy?

Kierunek kształcenia Zoofizjoterapia jest aktualnie jedynym w Polsce, realizowanym na poziomie uniwersyteckim, kierunkiem przygotowującym studentów z zakresu fizjoterapii zwierząt. Program studiów przygotowano korzystając z wzorców Narodowej Szkoły Weterynaryjnej w Lyonie. W zakresie treści i efektów kształcenia wprowadzono szereg innowacyjnych i nowatorskich elementów, których celem jest poszerzanie wiedzy studentów w zakresie realizowanego kierunku oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla studentów. Duży nacisk położono na zdobycie wiedzy przez Absolwentów kierunku w zakresie prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierząt, również w aspekcie etologicznym i psychologicznym. Szczególnie cenne jest rozwijanie umiejętności z zakresu oceny biomechaniki ruchu (prawidłowości i dysfunkcji) oraz możliwości stosowania manualnych i fizykalnych metod terapii. Liczne ćwiczenia laboratoryjne i zajęcia praktyczne (m. in. zajęcia w utworzonej specjalnie na potrzeby kierunku i wyposażonej w najwyższej klasy sprzęt pracowni - Laboratorium Zoofizjoterapii; pokazy i wykłady prowadzone przez zaproszonych specjalistów z kraju i zagranicy; praktyki zawodowe, Koła Naukowe działające na Wydziale) pozwalają podnieść umiejętności zawodowe przyszłych Absolwentów kierunku.

studia z przyszłoscią

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Zoofizjoterapia i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek zoofizjoterapia studia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 1,5pr) + JO(pp albo 1,5pr) + M(pp )] + [M(1,5pr) lub 2B(pp albo 1,5pr) lub 1,5Ch(pp albo 1,5pr) lub F(pp albo 1,5pr) lub G(pp albo 1,5pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


 


Drukuj