ZIELARSTWO I FITOTERAPIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

kierunek wyróżniony certyfikatem “Studia z przyszłością”

Spis treści:

ZIELARSTWO I FITOTERAPIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Zielarstwo i fitoterapia - charakterystyka kierunku studiów

Studiując na kierunku Zielarstwo i fitoterapia zdobędziesz wiedzę na temat:

 • właściwości surowców zielarskich, w tym zawartości substancji czynnych i ich wpływu na organizm,
 • pozyskiwania surowców zielarskich ze stanu naturalnego i upraw polowych, 
 • technologii otrzymywania roślinnych substancji bioaktywnych oraz technologii postaci leku ziołowego,
 • zastosowania ziół w żywieniu i dietetyce,
 • zastosowania ziół w kosmetyce,
 • prawnych uwarunkowań stosowania leków ziołowych i suplementów diety,
 • wykorzystywania ziół w weterynarii i żywieniu zwierząt,
 • znaczenia ziół w hortiterapii,
 • współczesnej fitoterapii.

Studia prowadzone są we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu. Kształcenie na kierunku Zielarstwo i fitoterapia rozpoczęło się w roku akademickim 2017/2018. Kierunek uzyskał Certyfikat „Studia z przyszłością” za nowoczesną koncepcję kształcenia i najwyższą jakość realizowanego programu.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów: 3,5 roku

Tryb studiów: stacjonarne

Studiując Zielarstwo i fitoterapię możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • Technologia roślinnych substancji bioaktywnych
  • Zastosowanie roślin leczniczych

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Zielarstwo i fitoterapia i studiuj na UTP!

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zielarstwo i fitoterapia powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) lub chemii (Ch).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: botanikę, fizjologię roślin, chemię, biochemię, biofizykę) oraz przedmioty kierunkowe m.in. Zielarstwo i ziołolecznictwo w Polsce i na świecie, Rośliny lecznicze ze stanowisk naturalnych, Podstawy uprawy roślin zielarskich, Farmakognozja, Towaroznawstwo zielarskie, Mikrobiologia surowców zielarskich, Ogrody roślin leczniczych, Farmakologia, Dietetyka, Pszczelarstwo, Zioła w kosmetyce, Biotechnologia roślin leczniczych. Będziesz miał możliwość odbycia 4-tygodniowych praktyk po 4 semestrze studiów. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe: Rośliny toksyczne, Zioła przyprawowe, Suszarnictwo i przechowalnictwo, Wykorzystanie ziół w produkcji zwierzęcej, Marketing surowców zielarskich, Ekologiczne produkty spożywcze i kosmetyczne, Toksykologia i bezpieczeństwo żywności, Sensoryka i środki zapachowe, Hortiterapia, Fitoterapia, Technologia postaci leku ziołowego. Oferujemy też interesujące przedmioty do wyboru m.in. Immunologia, Enzymologia, GMO – rewolucja w produkcji biofarmaceutyków.  

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Zielarstwo i fitoterapia?

Studia przygotują Cię do:

 • prowadzenia produkcji zielarskiej w tym: uprawy roślin leczniczych i przyprawowych, suszenia, przechowywania, standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich,
 • pracy na stanowisku technologa roślinnych substancji bioaktywnych mających zastosowanie w lecznictwie i kosmetyce,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy w firmach zajmujących się obrotem, konfekcjonowaniem i sprzedażą surowców i produktów zielarskich,
 • prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego,
 • pracy badawczej, doradczej i popularyzacyjnej w zakresie  roślin  leczniczych,
 • prowadzenia działalności związanej z zastosowaniem roślin leczniczych w technologii kosmetycznej.
 • Ponadto studia przygotowują Cię do egzaminu na rzeczoznawcę produkcji ekologicznej oraz pozwolą uzyskać uprawnienia do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dlaczego studia na Zielarstwie i fitoterapii na UTP w Bydgoszczy?

Są to pierwsze studia ogólnoakademickie I stopnia związane z zielarstwem i fitoterapią w Polsce Północnej. Wiedza przekazywana studentom wpisuje się w ogólnoświatową tendencję do prowadzenia zdrowego trybu życia przy zrównoważonym korzystaniu z zasobów przyrody. Zajęcia prowadzą przyjaźni studentom pasjonaci zielarstwa.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Zielarstwo i fitoterapia i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Zielarstwo i fitoterapia  I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO), matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), biologii (B), chemii (Ch), fizyki lub fizyki i astronomii (F), geografii (G) obliczonej według następującego wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub 2B(pp albo 2pr) lub 1,5Ch(pp albo 2pr) lub F(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


 

Drukuj