ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Zarządzanie i inżynieria produkcji  - charakterystyka kierunku studiów

Inżynier po kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zajmuje się:

  • na stanowisku Inżynier ds. zapewnienia jakości  –  dbaniem o jakość wytwarzanego produktu oraz zarządzaniem produkcją w taki sposób, aby zmniejszać ryzyko strat, wynikających z wytworzenia niewłaściwego produkty.
  • na stanowisku Inżynier zarządzania produkcją – zapewnianiem optymalnej pracy i produkcji, dzięki czemu wydajność, a więc i dochody przedsiębiorstwa znacznie wzrastają.
  • na stanowisku Specjalista ds planowania i sterowania produkcją – planowaniem od początku do końca procesu produkcji. Jest to odpowiedzialne stanowisko, jednak przedsiębiorstwa są w stanie zaproponować bardzo dobrą pensję dla wykwalifikowanych specjalistów.
  • na stanowisku Pracownik firm doradczych z zakresu inżynierii produkcji – doradzaniem i pomocą przedsiębiorstwom, w taki sposób aby zoptymalizować procesy produkcyjne  w ich firmie i sprawić, by nie zagrażały środowisku

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji rozpoczęło się w roku akademickim 2008/2009.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów : 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne

 Studiując Zarządzanie i inżynieria produkcji możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • projektowanie usług logistycznych
  • zarządzanie procesami produkcyjnymi

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Zarządzania, ale również Wydziału Inżynierii Mechanicznej  oraz Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcjii studiuj na UTP!

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B)

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: planowania systemów i procesów produkcyjnych, podstaw zarządzania, projektowania i grafiki inżynierskiej, automatyzacji i robotyzacji procesów, zarządzania jakością, informatyki w zarządzaniu, technologii informacyjnej. Zyskasz umiejętności: praktycznego zastosowania narzędzi, metod i technik inżynierskich w produkcji i biznesie, posługiwania się narzędziami i technikami inżynierskimi z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, projektowania systemów lub procesów.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji?

Po studiach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji  możesz zostać profesjonalnym menedżerem produkcji, specjalistą ds. planowania i przygotowania produkcji, specjalistą ds. logistyki, ekspertem w jednostkach projektowych, doradczych, administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

Dlaczego studia na Zarządzaniu i inżynierii produkcji na UTP w Bydgoszczy?

Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów o unikatowych kwalifikacjach kierowniczych. Absolwenci Wydziału Zarządzania UTP w Bydgoszczy są bardzo mobilni i nie mają problemów ze zdobywaniem nowych, czy też pogłębianiem  już posiadanych umiejętności. Po studiach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji dysponują bowiem szeroką wiedzą z różnych dziedzin. Profil kształcenia prowadzonego na Wydziale Zarządzania ma zarówno charakter aktualny, jak i przyszłościowy.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcjii studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalności:

  • PROJEKTOWANIE USŁUG LOGISTYCZNYCH
  • ZARZĄDZANIE PROCESAMI PRODUKCYJNYMI

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch), biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp) + JO(pp) + M(pp)] + [2M(2pr) lub F(pr) lub Ch(pr) lub B(pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj