TELEINFORMATYKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Teleinformatyka - charakterystyka kierunku studiów

 Teleinformatyka – to dyscyplina nauk inżynieryjno-technicznych, łącząca informatykę techniczną z telekomunikacją, zajmuje się zarówno przetwarzaniem informacji jak i jej przesyłaniem, z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania obu tych systemów. W zakresie zainteresowania teleinformatyki znajduje się także sprawność sieci internetowej.

Program studiów obejmuje m.in. następującą tematykę:

 • rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych,
 • projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływności danych oraz zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN),
 • tworzenia aplikacji w różnych językach programowania,
 • wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu do usług szerokopasmowych,
 • projektowania nowoczesnych usług internetowych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych (e-business i m-business),
 • tworzenia rozwiązań bazodanowych,
 • efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów
  i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. W trakcie studiów otrzyma przygotowanie zarówno z zakresu informatyki jak i telekomunikacji. Dzięki temu będzie w stanie śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Kierunek TELEINFORMATYKA objęty jest patronatem firmy NOKIA.

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów : 3,5 roku
 Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • specjalność: sieci teleinformatyczne

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i laboratoriów Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Teleinformatyka i studiuj na UTP!

TELEINFORMATYKA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku "Elektronika i Telekomunikacja" powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych matematyki (M), fizyki (F), informatyki (I).

Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Program studiów obejmuje m.in. następującą tematykę:

 • rozwiązywania problemów technicznych w zakresie nowoczesnych technologii sieciowych i komputerowych,
 • projektowania, zarządzania i administrowania sieciami teleinformatycznymi o różnej strukturze, przepływności danych oraz zakresie działania (sieci LAN, MAN, WAN),
 • tworzenia aplikacji w różnych językach programowania,
 • wykorzystania stacjonarnych oraz mobilnych technologii dostępu
  do usług szerokopasmowych,
 • projektowania nowoczesnych usług internetowych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu technik elektronicznych (e-business i m-business),
 • tworzenia rozwiązań bazodanowych,
 • efektywnego wykorzystania systemów operacyjnych, multimediów
  i oprogramowania wspierającego obliczenia inżynierskie.

Student zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi. W trakcie studiów otrzyma przygotowanie zarówno z zakresu informatyki jak i telekomunikacji. Dzięki temu będzie w stanie śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w systemach i sieciach teleinformatycznych.

Dodatkowo, student ma szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2, co pozwoli na posługiwania się słownictwem specjalistycznym w dziedzinie teleinformatyki.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Teleinformatyka?

Cechą szczególną kierunku jest uwzględnienie potrzeb szeroko rozumianej gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych
we współczesnej informatyce i telekomunikacji. Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu kujawsko-pomorskiego, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział oferuje staże i praktyki studenckie w renomowanych firmach np. NOKIA, Atos IT Services sp. z o.o., Telewizja Polska S.A., PESA S.A.

Dlaczego studia na Teleinformatyce na UTP w Bydgoszczy?

Studenci kierunku teleinformatyka mogą rozwijać swoje zainteresowania w kilku kołach naukowych działających na Wydziale np. Koło Elektroników
czy Programistów, a także pracować naukowo w ramach projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Wydziału. Część studiów można odbyć za granicą (np. Szwecja, Hiszpania, Dania) w ramach programu ERASMUS lub w Politechnikach w Polsce w ramach programu MOSTECH

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Teleinformatyka i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek Teleinformatyka I stopnia (inżynier)

TELEINFORMATYKA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

 • SIECI TELEINFORMATYCZNE

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj