INFORMATYKA STOSOWANA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Informatyka stosowana - charakterystyka kierunku studiów

Informatyka stosowana to kierunek, na którym studenci poznają metodyki analizy i projektowania programów komputerowych, konstrukcję i sposoby działanie systemów operacyjnych, podstawy działania sieci komputerowych, programowanie baz danych, działanie i wykorzystanie Internetu oraz najnowszych technologii z nim związanych. Dodatkowo, omawiane są zagadnienia: przetwarzania tekstu, sztucznej inteligencji, systemów zintegrowanych oraz grafiki komputerowej.
Kierunek ten odróżnia się od klasycznych studiów informatycznych przez  poszerzenie programu kształcenia o elementy budowy układów elektronicznych oraz kompetencje inżynierskie.

Projekty i zajecia laboratoryjne pozwalają na zdobycie i poszerzenie wiedzy potrzebnej do tworzenia oprogramowania zarówno dla nowoczesnych urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych jak i aplikacji WWW.

Kształcenie na kierunku Informatyka stosowana rozpoczęło się w roku akademickim 2014/2015. Kierunek ten powstał i został opracowany w wyniku konsultacji Wydziału z przedstawicielami firm branży IT z województwa kujawsko-pomorskiego. Kierunek uzyskał w roku 2019, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów : 3,5 roku
 Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne

 Studiując Informatykę stosowaną możesz wybrać specjalności:

 • technologie informacyjne
 • programowanie aplikacji biznesowych - tylko stacjonarne
 • data science

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i laboratoriów Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Informatyka stosowana i studiuj na UTP!

INFORMATYKA STOSOWANA - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku informatyka stosowana powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych matematyki (M), fizyki (F), informatyki (I).

Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki, fizyki lub fizyki i astronomii ani informatyki, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: matematykę i fizykę) oraz przedmioty kierunkowe obejmujące min. tematykę:

 • praktycznego i efektywnego wykorzystania systemów Windows, Linux i Unix,
 • programowania w środowiskach Windows i Android,
 • tworzenia aplikacji w różnych językach programowania,
 • tworzenia aplikacji mobilnych,
 • zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji,
 • metod przetwarzania sygnałów jedno i wielowymiarowych,
 • programowania współbieżnego i zespołowego,
 • administrowania systemami klasy Enterprise,
 • tworzenia rozwiązań bazodanowych.

Będziesz miał możliwość odbycia 4- tygodniowych praktyk po 4 semestrze studiów. Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu kujawsko-pomorskiego, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Wydział oferuje staże i praktyki studenckie w renomowanych firmach np. Atos IT Services sp. z o.o., Mobica Limited Sp. z o.o., NOKIA czy innych znaczących firmach regionu.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku informatyka stosowana?

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka stosowana możesz rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania, w tym bazodanowego, sieciowego, dedykowanego dla urządzeń mobilnych, a także w firmach udzielających szeroko pojętego wsparcia informatycznego podmiotom gospodarczym na terenie kraju i za granicą. Przykładowymi miejscami pracy mogą być: Atos IT Services, NOKIA, Jabil, MOBICA, DACOMET, deepsense.ai, SunRice, PESA S.A., itp.

Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich). Jeśli interesuje Cię rozwijanie pasji naukowej. Zapraszamy na studia II i III stopnia, by w przyszłości podjąć pracę na uczelni lub w instytucjach badawczych i naukowych.

Dlaczego studia na informatyce stosowanej na UTP w Bydgoszczy?

Informatyka stosowana realizowana jest na największej uczelni technicznej w regionie kujawsko-pomorskim. Cechą szczególną kierunku jest uwzględnienie potrzeb szeroko rozumianej gospodarki regionu, najnowszych problemów i trendów obserwowanych we współczesnej informatyce. Wydział ściśle współpracuje z przemysłem z regionu, w wyniku czego program studiów jest dostosowywany do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Informatyka stosowana i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek informatyka stosowana I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

INFORMATYKA STOSOWANA I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

specjalność:

 • TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI BIZNESOWYCH
 • DATA SCIENCE

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F) informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [M(6pr) lub F(3pp albo 6pr)] lub I(3pp albo 6pr) ]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj