FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Spis treści:

Finanse i rachunkowość - charakterystyka kierunku studiów

Finanse i rachunkowość to kierunek o profilu praktycznym, na którym zdobędziesz wiedzę z zakresu: analizy finansowej, funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych, rachunkowości w controllingu, makro i mikroekonomii, podstaw prawa, zarządzania, budowania własnego przedsiębiorstwa. Zyskasz umiejętności:

 • dobierania i efektywnego użytkowania systemów finansowo-księgowych
 • projektowania polityki rachunkowości w organizacji,
 • skutecznego posługiwania się instrumentami finansowymi.

Kształcenie na kierunku Finanse i rachunkowość rozpoczęło się w roku akademickim 2016/2017.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów : 3 lata
Tryb studiów: stacjonarne

Studiując finanse i rachunkowość możesz wybrać jedną ze specjalności:

 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw;
 • Obsługa kadrowo-płacowa i rachunkowość mśp;
 • Bankowość i usługi finansowe;
 • Finance and Controlling (Finanse i Controlling);
 • Финансы и Контроллинг (Finanse i Controlling)

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Zarządzania np. laboratorium informatyczne i praca w zintegrowanym systemie informatycznym Comarch ERP Optima.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Finanse i rachunkowość i studiuj na UTP!

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Finanse i rachunkowość powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z dodatkowego do wyboru spośród: historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch), informatyki (I).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: matematykę, statystykę oraz podstawy makroekonomii, finanse publiczne, badania operacyjne) oraz przedmioty kierunkowe m.in. rachunkowość zarządczą, rachunkowość finansową, finanse przedsiębiorstw, biznes plan, rachunek kosztów. Będziesz miał możliwość odbycia 6 miesięcznych praktyk, rozplanowanych w 4 semestrach. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe m.in.: źródła finansowania działalności, systemy informatyczne w rachunkowości, sprawozdawczość budżetowa, kontrola zarządcza, zarządzanie finansami MSP, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MSP.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku finanse i rachunkowość?

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość możesz zostać specjalistą ds. finansów w przedsiębiorstwach, bankach lub firmach ubezpieczeniowych, doradcą finansowo-inwestycyjnym lub podatkowym, specjalistą w dziale analiz ekonomicznych, analitykiem finansowym, audytorem, pracownikiem biura rachunkowego, samodzielnym księgowym, pracownikiem kancelarii podatkowej, analitykiem w krajowej administracji skarbowej.

Doradca finansowy jest specjalistą, który dba o bezpieczeństwo finansów firmy oraz gwarantuje wsparcie w postaci porad i proponowanych rozwiązań. Dotyczą one odpowiedniego lokowania funduszy, inwestycji, zaciągania pożyczek, wyboru ofert ubezpieczeniowych czy banków.

Od doradcy podatkowego wymaga się bieżącej i szerszej wiedzy z zakresu prawa i prawa podatkowego, ekonomii oraz księgowości, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, będziemy doradzać klientom w delikatnych tematach finansowych. Doradca podatkowy może również prowadzić klientom księgowość, a studia, kursy i szkolenia przygotowują także do sporządzania w ich imieniu zeznań i deklaracji.

Analityk finansowy wie, jak odpowiednio interpretować np. wykresy, raporty. Analityk potrafi przeskanować każdy najmniejszy ruch finansowy w firmie, obliczyć jego wartość oraz prognozować jego skutki. Dlatego do jego zadań należy np.: sporządzanie analiz i raportów finansowych, analiza ryzyka ekonomicznego przedsięwzięć, tworzenie arkuszy analitycznych.

Dlaczego studia na kierunku Finanse i rachunkowość na UTP w Bydgoszczy?

Finanse i rachunkowość to obecnie jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Studia te są wartościowe i mogą zapewnić dobrą i pewną pracę, nawet już na początku zawodowej kariery. Studia na kierunku Finanse i rachunkowość na UTP przygotowują do pracy, w której pożądana jest wiedza ekonomiczna, z zakresu prawa, bankowości i rachunkowości, a także świadomego korzystania z instrumentów finansowych. Jest to interdyscyplinarny kierunek, oferujący bogaty wybór specjalizacji. Zaletą tych studiów są zajęcia praktyczne. Organizowane są laboratoria, warsztaty, symulacje biznesowe czy case studies, a to wszystko pod okiem wyspecjalizowanej kadry.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Finanse i rachunkowość i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek finanse i rachunkowość I stopnia – 3 letnie (licencjat)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ I stopnia - 3-letnie (licencjat)

specjalności:

 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw;
 • Obsługa kadrowo-płacowa i rachunkowość mśp;
 • Bankowość i usługi finansowe;
 • Finance and Controlling (Finanse i Controlling);
 • Финансы и Контроллинг (Finanse i Controlling)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), historii (H), wiedzy o społeczeństwie (WOS), geografii (G), biologii (B), chemii (Ch), informatyki (I) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp)] + [M(2pr) lub H(pp albo 2pr) lub WOS(pp albo 2pr) lub G(pp albo 2pr) lub B(pp albo 2pr) lub Ch(pp albo 2pr) lub I(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj