BUDOWNICTWO - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Budownictwo - charakterystyka kierunku studiów

 Inżynier budownictwa::
  • zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych
  • wykonuje analizy i projekty konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz posiada umiejętność prowadzenia prac przy ich realizacji,
  • zajmuje się zjawiskami i procesami zachodzących w gruntach, na styku konstrukcji budynków oraz gruntów, technologiami wspomagającymi procesy budowlane oraz nowoczesnymi rozwiązaniami materiałowymi,
  • prowadzi budowy, zajmuje się utrzymaniem i modernizacją obiektów budowlanych oraz produkcją materiałów i elementów budowlanych,
  • zajmuje się projektowaniem oraz realizacją procesów budowlanych i systemów technologicznych,
  • zajmuje się zarządzaniem zarówno w budownictwie tradycyjnym jak i proekologicznym.

Forma, czas trwania, specjalności.

Czas trwania studiów: 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne

 W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Budownictwo i studiuj na UTP!

BUDOWNICTWO - stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Budownictwo powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego matematyki (M), fizyki (F), chemii (Ch).

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

Zdobędziesz wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki budowli, fundamentowania, budownictwa drogowego oraz technologii i organizacji robót budowlanych. Nauczysz się projektowania elementów konstrukcji budowlanych oraz poznasz programy komputerowe wspomagające projektowanie i wykonawstwo. Ukończenie studiów na kierunku budownictwo umożliwi Ci uzyskanie uprawnień budowlanych, niezbędnych do tego, aby zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem.

Studenci WBAiIŚ na kierunku: budownictwo, nie boją się wyzwań!! Z wielkim powodzeniem realizują swoje marzenia zarówno w kraju jak i za granicą. Na Wydziale bardzo popularny jest program ERASMUS PLUS, w ramach którego można studiować czy odbywać praktykę zawodową poza granicami Polski, m.in. Wielką Brytanię, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Grecję, Wyspy Kanaryjskie, Chorwację czy Turcję. Te wyjazdy przyczyniają się do nawiązania wielu kontaktów zawodowych oraz przyjaźni na całe życie.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku budownictwo?

Rynek pracy dla naszych absolwentów to przedsiębiorstwa budowlane zajmujące się wykonawstwem lub produkcją budowlaną, biura projektowe oraz jednostki państwowe i samorządowe, a także własna firma projektowa lub wykonawcza. Ukończenie studiów na kierunku budownictwo umożliwi Ci uzyskanie uprawnień budowlanych, niezbędnych do tego, aby zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem.

Dlaczego studia na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy?

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek: budownictwo, charakteryzuje możliwość wielowymiarowego zgłębiania wiedzy zarówno podczas ciekawych zajęć wykładowych, laboratoryjnych i projektowych, jak i poza nimi. Zdobytą wiedzę studenci wykorzystują współpracując z licznymi firmami działającymi na rynku usług budowlanych i instalacyjnych z regionu Kujawsko-Pomorskiego już podczas uczenia się. Tym samym w sposób aktywny, zarówno na placu budowy, jak i w biurach projektowych, pogłębiają swoje umiejętności, które skutecznie wykorzystują do tworzenia interesujących prac inżynierskich i magisterskich. Ponadto zdobyta wiedza w przyszłości skutkuje znalezieniem interesującej pracy, która przynosi zadowolenie i satysfakcję.

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Budownictwo i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek budownictwo I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

budownictwo I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki lub fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

∑ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr) lub 2Ch(pp albo 2pr)]

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTPDrukuj