BIOTECHNOLOGIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Spis treści:

Biotechnologia - charakterystyka kierunku studiów

Biotechnolog zajmuje się:

  • projektowaniem procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzeniem dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, ogrodnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych,
  • projektowaniem i prowadzeniem doświadczeń w zakresie biotechnologii,
  • pracą w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz przedsiębiorstw rolniczych lub ogrodniczych,
  • czynnym udziałem w zarządzaniu instytucjami stosującymi przemysłowe procesy biotechnologiczne oraz działaniach na rzecz akceptacji społecznej produktów biotechnologii.

Kształcenie na kierunku Biotechnologia rozpoczęło się w roku akademickim 1997/1998. Kierunek uzyskał dwukrotnie, w latach 2006 i 2011, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Forma, czas trwania, specjalności.

 Czas trwania studiów : 3,5 roku

 Tryb studiów: stacjonarne

 Studiując Biotechnologię możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

  • bio­technologia stosowana
  • biotechnologia w produkcji zwierzęcej

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Biotechnologia i studiuj na UTP!

BIOTECHNOLOGIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Ubiegając się o przyjęcie na studia na kierunku Biotechnologia powinieneś zadbać o wyniki z pisemnych egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B). 

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub biologii, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Co będziesz studiował?

W trakcie kształcenia będziesz studiował podstawowe przedmioty nauk humanistycznych i ścisłych (w tym: chemię, matematykę oraz fizykę i biofizykę) oraz przedmioty kierunkowe m.in. genetykę i hodowlę roślin/zwierząt, botanikę, cytogenetykę, biologię komórki, mikrobiologię, fizjologię roślin i zwierząt, embriologię, biologię molekularną, biotechnologię drobnoustrojów i mikologię. Będziesz miał możliwość odbycia 4- tygodniowych praktyk po 6 semestrze studiów. Oferujemy interesujące przedmioty do wyboru, o których zdecydujesz sam. Ponadto proponujemy Ci bardzo ciekawe przedmioty specjalnościowe: kultury tkankowe i komórkowe roślin/zwierząt, wirusologia molekularna, biotechnologia w produkcji roślinnej i zwierzęcej, biotechnologia przemysłowa oraz biotechnologia żywności pochodzenia roślinnego. Gdy wybierzesz swoją specjalizację będziesz uczestniczył w dedykowanych jej zajęciach. Do wyboru będziesz miał: biotechnologię stosowaną oraz biotechnologię w produkcji zwierzęcej.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku biotechnologia?

Po studiach na kierunku Biotechnologia będziesz przygotowany do pracy w szeroko pojętym przemyśle biotechnologicznym i w przemysłach pokrewnych. Będziesz mógł podjąć pracę w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz kontroli jakości przy wykonywaniu podstawowej analityki i prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz prowadzenia procesów biotechnologicznych stosowanych w ogrodnictwie, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym i ochronie środowiska. Liczni absolwenci kierunku Biotechnologia z sukcesem pracują w renomowanych laboratoriach na całym świecie. Jeśli interesuje Cię rozwijanie pasji naukowej, zapraszamy na studia II i III stopnia, by w przyszłości podjąć pracę na uczelni lub w instytucjach badawczych i naukowych.

Dlaczego studia na Biotechnologii na UTP w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Biotechnologia UTP w Bydgoszczy dają możliwość praktycznego zapoznania się z różnorodnymi aspektami biotechnologii (biotechnologią roślin, zwierząt, mikroorganizmów), co poszerza możliwości znalezienia pracy w różnych obszarach przemysłu biotechnologicznego.
Dają możliwość stażu w firmach biotechnologicznych i pokrewnych z naszego regionu (np. Firmą Vitroflora, Vitrogen, IHAR, Instytut Genetyki Sadowej, Instytut Sadkiewicza i wielu innych).
Realizacja zajęć na kierunku Biotechnologia odbywa się w małych grupach laboratoryjnych, co daje możliwość studentom bezpośredniej nauki obsługi nowoczesnej i unikalnej w skali kraju aparatury naukowej (np. cytometry przepływowe, mikroskop konfokalny, termocyklery, RT-PCR, HPLC, etc.)
Wyróżnia nas także światowy poziom badań naukowych prowadzonych przez kadrę naukową wyrażony w licznych publikacjach o najwyższych współczynnikach wpływu Impact Factor. Nasi studenci kierunku Biotechnologia często uczestniczą w tych badaniach realizując prace magisterskie i inżynierskie.
Nierzadko efektem współpracy naukowiec-student są wynalazki i patenty np. biodegradowalny opatrunek nanocelulozowy - dzieło Karola Bociana, studenta IV roku kierunku biotechnologia czy patent dotyczący opracowania sposobu regeneracji pędów u kaktusa Astrophytum myriostigma ‘Fukuryu Hakuyo’ w warunkach kultur in vitro, który powstał dzięki pasji do kaktusów studenta Krzysztofa Pietrzykowskiego oraz wiedzy z zakresu kultur tkankowych prof. uczelni Justyny Lemy-Rumińskiej na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Kierunek Biotechnologii na WRiB UTP w Bydgoszczy wyróżniają ponadto prężnie działające, wielokrotnie nagradzane Koła Naukowe na kierunku Biotechnologia. Studenci działający w kołach mają możliwość wyjazdu na konferencje naukowe, warsztaty, w ramach działalności kół organizowane są wyjazdy do firm biotechnologicznych. Daje to studentom dodatkową możliwość podnoszenia swoich umiejętności zarówno w wykonywaniu jak i prezentacji badań naukowych.
Studia na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy dają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus +.
Dodatkowym atutem studiowania Biotechnologii na UTP w Bydgoszczy jest strategiczna, prawie centralna lokalizacja miasta na mapie Polski, która sprzyja wyjazdom turystycznym i wypoczynkowym. Ponadto w Bydgoszczy jest zlokalizowanych wiele firm z branży oraz centrów handlowych, co może ułatwić znalezienie pracy zarówno w czasie studiów, jak i po zakończeniu edukacji. 
BIOTECHNOLOGIA - stacjonarne studia I stopnia (inżynierskie)

Rekrutacja na studia I stopnia

Zapisz się na kierunek Biotechnologia i studiuj na UTP!

Kryteria przyjęć na kierunek biotechnologia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

biotechnologia I stopnia - 3,5-letnie (inżynier)

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego biologii (B) obliczonej według wzoru:

∑ = JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + M(pp) + 2B(pp albo 2pr)

Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub biologii, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.


Terminarz rekrutacji


Studia stacjonarne I stopnia - w terminie TURY 2

Inżynieria Farmaceutyczna - NOWOŚĆ

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem Architektury, Architektury wnętrz i Wzornictwa

Studia stacjonarne I stopnia - TURA 2

 Kierunki studiów: Architektura, Architektura wnętrz i Wzornictwo

Studia niestacjonarne I stopnia - TURA 2

Wszystkie kierunki studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne
II stopnia

Wszystkie kierunki studiów

Przejdź na stronę rekrutacji on-line!

Dołącz do #TeamUTP


 


Drukuj