Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”:

 • Bewicz Stanisław,
 • Bielecka Apollonia,
 • Budzińska Katarzyna,
 • Derewienko Maria,
 • Kobierski Mirosław,
 • Kondratowicz-Maciejewska Krystyna,
 • Kraska Lilla,
 • Kuczkowska-Wróbel Małgorzata,
 • Okoński Ryszard,
 • Owczarczyk-Szpakowska Grażyna,
 • Piekarczyk Mariusz,
 • Siekierka Przemysław,
 • Siołkowska Joanna,
 • Sobek Magdalena,
 • Walasik Konrad,
 • Zawiślak Jacek,
 • Zielińska Barbara.

Drukuj