Prezydium Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”

Prezydium Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” - kadencja 2018-2022

  • Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” – dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska
  • Zastępca Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” – dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska
  • Zastępca Przewodniczącej Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” – dr inż. Konrad Walasik
  • Sekretarz – mgr Barbara Zielińska
  • Skarbnik – mgr Joanna Siołkowska
  • Pełnomocnik ds. Kontaktu z Regionem – dr inż. Mariusz Piekarczyk

Drukuj