Szkoła patentów na UTP

Celem „Szkoły Patentów na UTP” jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych (średnich) wiedzą na temat wynalazczości, patentowania, innowacyjności oraz rozwinięcie umiejętności zgłaszania projektów wynalazczych .
Zapraszamy do współpracy aktywną młodzież, która jest zainteresowana nowoczesnymi technologiami, działalnością patentową oraz rozwojem nauki i techniki. Zdobyta praktyczna wiedza pozwoli im na świadomy wybór ścieżki zawodowej.
W ramach projektu planujemy:

  • działania informacyjne z zakresu ochrony patentowej,
  • szkolenia dla młodzieży w zakresie patentowania wynalazków,
  • konkursy na najlepsze prace poświęcone tematyce patentowej,
  • spotkania z autorami wynalazków,
  • konkursy z zakresu wiedzy o wynalazczości,
  • wykłady specjalistów z zakresu ochrony patentowej,
  • konferencje podsumowujące osiągnięcia w zakresie omawianej tematyki.

Działalność promocyjna:

 


Drukuj