Wykaz jednostek naukowych i ich kategorii naukowych przyznanych przez KEJN na lata 2013-2016

L.p.  Jednostka naukowa  Kategoria naukowa
 1.  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska  B
 2.  Wydział Inżynierii Mechanicznej  B
 3.  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii  B
 4.  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej  B
 5.  Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki  B
 6.  Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt  B
 7.  Wydział Zarządzania  B

Drukuj