Uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych

L.p. Jednostka Uprawnienia w zakresie doktoryzowania  Uprawnienia w zakresie habilitacji
1 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska doktor nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynieria lądowa i transport -
 2 Wydział Inżynierii Mechanicznej doktor nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynieria mechaniczna doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie inżynieria mechaniczna
 3 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki i rybactwa doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki i rybactwa
 4  Wydział Rolnictwa i Biotechnologii doktor nauk rolniczych w zakresie rolnictwo i ogrodnictwo doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rolnictwo i ogrodnictwo
 5 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej + Instytut Matematyki i Fizyki doktor nauk chemicznych w zakresie nauk chemicznych -
 6 Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
doktor nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji,

doktor nauk inżynieryjno - technicznych w zakresie automatyki, elektroniki i elektrotechniki

-

Drukuj