Zasady współpracy z Działem Promocji

ZASADY WSPÓŁPRACY Z DZIAŁEM PROMOCJI UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI NA WWW, UCZELNIANYM FACEBOOKU, INSTAGRAMIE ORAZ MONITORACH UTP

§ I.

WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób chcących udostępnić informacje na portalu www.utp.edu.pl., fanpage https://www.facebook.com/UTPBydgoszcz/ oraz monitorach promocyjnych na terenie uczelni.
 2. Wszystkie wymienione kanały promocyjne są własnością Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, zwanego dalej UTP, administratorem odpowiedzialnym za treści jest Dział Informacji i Promocji Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, zwanego dalej DP UTP. Obsługa techniczna monitorów należy do Działu Miejskiego Akademickiej Sieci Komputerowej.
 3. Celem działania wyżej wymienionych kanałów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy jest szeroko rozumiana promocja uczelni oraz inicjatyw organizowanych dla studentów, doktorantów lub pracowników uczelni.
 4. Z możliwości zamieszczania materiałów mogą korzystać:
  • Pracownicy UTP, którzy chcieliby promować organizowane przez siebie wydarzenia, własne osiągnięcia.
  • Studenci oraz Absolwenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; którzy chcieliby promować organizowane przez siebie wydarzenia (pod warunkiem, że organizatorem jest UTP lub organizacja studencka UTP)
  • Wszystkie zainteresowane osoby, firmy lub instytucje, które chciałyby promować własne wydarzenia, organizowane są dla studentów, doktorantów lub pracowników UTP bądź z korzyścią dla nich. Współpraca ta wymaga szczegółowego uzgodnienia z Kierownikiem Działu Informacji i Promocji.

§ II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wśród treści publikowanych na portalu UTP, fanpage lub monitorach promocyjnych mogą znaleźć się między innymi następujące informacje:
  • aktualności z życia UTP,
  • informacje o konferencjach lub innych wydarzeniach organizowanych przez pracowników bądź studentów/doktorantów UTP,
  • ważne informacje,
  • informacje o działalności firm, instytucji lub organizacji, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój zawodowy oraz osobisty odbiorców portalu.
 2. Dział Informacji i Promocji nie ponosi odpowiedzialności za:
  • treści ogłoszeń przesyłanych przez pracowników lub inne zainteresowane publikacją osoby
  • naruszenie praw autorskich w przesłanych do DIiP materiałach.
 3. DIiP UTP zastrzega sobie prawo do:
  • skracania, adjustacji tekstów, nadawania tytułów oraz ilustrowania nadesłanych materiałów,
  • odmowy publikacji informacji przestarzałych jak również odmowy publikacji bez podania przyczyny,
  • opublikowania informacji w aktualnościach na dalszych pozycjach, w przypadku aktualnych ważnych informacji /wydarzeń, które mają pierwszeństwo.

§ III.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI NA PORTALU, FANPAGE ORAZ MONITORACH PROMOCYJNYCH

  1. Warunkiem udostępniania informacji jest przesłanie maila, za potwierdzeniem odbioru, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. według specyfikacji:
   Tytuł wydarzenia
   Krótki opis wydarzenia (max. 1200 znaków), w tym powinny być zawarte następujące informacje: nazwa wydarzenia, organizator, data wydarzenia i miejsce, sugerowana data publikacji
  2. Minimum dwa zdjęcia lub projekt graficzny promujący wydarzenie (w przypadku aktualności www oraz fanpage), zdjęcie, prezentację Power Point lub pliki pdf w przypadku monitorów.

   Opcjonalnie link do strony lub fanpage, film, gdzie dane wydarzenie zostało opisane bardziej szczegółowo (w przypadku aktualności www lub fanpage).

   W mailu należy jasno zawrzeć w jakich kanałach promocyjnych dana informacja ma zostać opublikowana.

   Jeżeli dana informacja ma zostać udostępniona to przesłane zdjęcia, grafiki, filmy, prezentacji w zależności od kanału promocyjnego powinny spełniać następujące wymogi:

   • Aktualności www UTP:
    - zdjęcie/grafika: w poziomie, w podstawie min. 1200px, stosunek boków 3:2

    Facebook (fanpage):
    - zdjęcia: 1200 x 900 px lub 800 x 800 px lub 640 x 960 px
    - filmy: współczynnik proporcji obrazu 16:9

   • Instragram:
    - zdjęcia nie mniejsze niż 800 px
   • Telewizory:
    - zdjęcia, grafiki, prezentacje Power Point, pliki pdf:
    - w formacie 1920 x 1080 px (16:9)

   1. Informacje w postaci elektronicznej powinny zostać wysłane minimum 3 dni robocze przed sugerowaną datą publikacji, nie wcześniej jednak niż 2 tygodnie przed (wyjątkowe sytuacje należy konsultować z Kierownikiem Działu Informacji i Promocji), a jeśli jest to relacja z wydarzenia to maksymalnie 2 dni robocze po wydarzeniu.
   2. Weryfikację możliwości udostępnienia przesłanej informacji dokonuje Kierownik Działu Informacji i Promocji.
   3. W przypadku konieczności powtórzenia udostępnienia informacji na fanpage, należy ponowić maila z tą informacją.
   4. Przesłane informacje są publikowane po weryfikacji według kolejności zgłoszeń, wyjątkiem są ważne informacje uczelniane, które muszą być na 1 miejscu.
   5. Dział Informacji i Promocji zobowiązuje się do:
    1. możliwie najszybszego udostępnienia przesłanych informacji (po pozytywnej weryfikacji),
    2. przesłania informacji zwrotnej, że dana informacja została udostępniona. W razie nieotrzymania maila zwrotnego w ciągu 3 dni od sugerowanej daty publikacji, prosimy o sprawdzenie czy dana informacja się ukazała, a jeśli nie to o kontakt telefoniczny pod numerem: 52 374 99 68.

 

§VI.

OGRANICZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Zastrzegamy, iż w portalu nie mogą być publikowane treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach).
   2. Jednocześnie zakazuje się przesyłania treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy UTP.
   3. DIiP UTP nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu, fanpage lub monitorów wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
   4. DIiP UTP dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z kanałów promocyjnych było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych.
   5. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

§ VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Ewentualne uwagi techniczne dotyczące pracy portalu, fanpage mogą być składane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., odnośnie monitorów promocyjnych na redmine.utp.edu.pl (Pan Łukasz Dobosiewicz lub Aleksander Świtała)
  2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powyższego Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług DIiP UTP.
  3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania zarządzenia/pisma okólnego na intra.utp.edu.pl.
  4. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez właściciela serwisu, fanpage, oraz monitorów promocyjnych w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej serwisu.
  5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.


Drukuj