Senat

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020:

REKTOR
prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

PROREKTORZY
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich - dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. nadzw. UTP
Prorektor ds. nauki - dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP
Prorektor ds. współpracy z gospodarką i zagranicą - prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
Prorektor ds. organizacji i rozwoju - dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. nadzw. UTP
Prorektor ds. współpracy z otoczeniem - prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

DZIEKANI
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - dr hab. inż. Jan Kempa, prof. UTP
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - dr hab. inż. Marek Adamski, prof. nadzw. UTP
Wydział Inżynierii Mechanicznej - prof. dr hab. inż. Janusz Sempruch
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii – prof. dr hab. Jacek Długosz
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki - dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej – dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. nadzw. UTP
Wydział Zarządzania - dr hab. Iwona Posadzińska, prof. nadzw. UTP

SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKOWI

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Mariusz Chalamoński, prof. nadzw. UTP
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. nadzw. UTP

Wydział Inżynierii Mechanicznej
dr hab. inż. Dariusz Boroński, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Grzegorz Szala, prof. nazdw. UTP

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
prof. dr hab. Ewa Spychaj-Fabisiak
prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński
dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prof. nadzw. UTP

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Michał Choraś, prof. nadzw. UTP

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. nadzw. UTP
dr hab. inż. Beata Jędrzejewska

Wydział Zarządzania
dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. UTP

POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

Jednostki międzywydziałowe
mgr Zofia Heliasz

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
dr inż. Magdalena Dobiszewska

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
dr inż. Hanna Jankowiak

Wydział Inżynierii Mechanicznej
dr inż. Adam Mazurkiewicz

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
dr inż. Krystyna Kondratowicz-Maciejewska

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
dr inż. Marcin Drechny

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
dr inż. Grażyna Gozdecka

Wydział Zarządzania
dr inż. Małgorzata Zajdel

PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Administracja i obsługa
mgr Leszek Kosakowski

Wydziały i jednostki międzywydziałowe
mgr Sylwia Kołodziejczyk

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Radosław Kwiatkowski (WBAiIŚ)
Katarzyna Januszewska (WBAiIŚ)
Patryk Kleczka (WHiBZ)
Dominika Lipowicz (WIM)
Mikołaj Szyca (WIM)
Monika Walczak (WRiB)
Tomasz Stanio (WTiICh)
Karolina Wróbel (WTIiE)
Żaneta Skiba (WZ)

PRZEDSTAWICIELE DOKTORANTÓW
mgr inż. Angela Andrzejewska (WIM)


Drukuj