Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI

27 kwietnia 2018 roku na Politechnice Wrocławskiej odbyło się Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI. Głównym tematem spotkania była współpraca nauki z przemysłem w dziedzinie elektromobilności.

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI) to wirtualny Instytut utworzony z myślą o zintegrowaniu prac naukowo-badawczych przez trzy środowiska: uczelnie, niezależne instytuty badawcze i przedsiębiorstwa. IATI tworzy wielopartnerską sieć współpracy działając w ramach konsorcjum. Wśród partnerskich uczelni jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Obecnie na UTP w Bydgoszczy w ramach IATI funkcjonują trzy centra kompetencji zgrupowane w jednym obszarze tematycznym pn. Zaawansowane systemy wytwarzania i materiały:

Podczas posiedzenia Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy wnioskował o utworzenie nowego czwartego centrum kompetencji w ramach IATI pod nazwą Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w obszarze tematycznym: Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią. 

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii funkcjonuje na UTP od kilku lat. Powołano je 15 maja 2013 roku. Zadaniem Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowo-badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Podczas obrad prezentację pt.: Systemy ładowania pojazdów elektrycznych wygłosił reprezentujący UTP dr inż. Adam Mroziński - Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii. Zaprezentował on też charakterystykę nowego centrum kompetencji IATI.

Więcej informacji tutaj

Aktywne uczestnictwo naszej uczelni w działaniach IATI z pewnością pozwoli nawiązywać bezpośrednie kontakty i zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami oraz przedsiębiorstwami zrzeszonymi w tej instytucji.

Film podsumowujący Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI na Politechnice Wrocławskiej - tutaj.


Drukuj