Porozumienie z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej

25 września 2019 r. JM Rektor UTP prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński podpisał porozumienie z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie reprezentowanym przez Komendanta płk SG Andrzeja Rytwińskiego.

Porozumienie jest wynikiem uzgodnień ukierunkowanych na zapewnienie sprawnej i skutecznej współpracy. Porozumienie określa zasady postępowania w przypadku realizacji ustawowych zadań przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na terenie akademika Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

 


Drukuj