Festiwal Synergia

Zakład Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w Festiwalu SYNERGIA.

SYNERGIA stanowi bezpośrednią kontynuację Festiwalu Synteza Sztuk realizowanego przez 6 kolejnych lat (począwszy od roku 2013) przez Zakład Wzornictwa UTP wraz z partnerami. SYNERGIA ma w zamyśle poszerzać dotychczasowe idee o konteksty współdziałania i poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej. Tak jak ogólnie przyjęta definicja synergii zakłada współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań, tak w zamyśle interpretacji artystycznej SYNERGIA łącząca działania sztuk plastycznych i muzyki będzie źródłem nowej kreacji artystycznych zwłaszcza w odniesieniu do sztuk projektowych obejmujących design. W kolejnych odsłonach cyklu SYNERGIA (czerwiec/lipiec 2019), planujemy działania łączące sztuki plastyczne, projektowe, muzyczne, taniec i poezję w postaci intermedialnych, audiowizualnych przedsięwzięć, integrujących dyscypliny twórcze.

Dziś zapraszamy Państwa do udziału w wernisażu wystawy prac artystów nauczycieli akademickich Katedry Designu Uniwersytetu Narodowego w Chmielnickim na Ukrainie, Zakładu Wzornictwa, Katedry Architektury Wnętrz UTP oraz studentów obu współpracujących ze sobą Uczelni. W trakcie wernisażu zaplanowany jest także recital skrzypcowy w wykonaniu Michała Nowaka pt. Kaprysy Paganiniego.



facebook.com/WzornictwoUTP

 


Drukuj