Projekt Erasmus+ "LEARNING GenOmics for food safety" (LEGO)

22 i 23 stycznia 2019 r. w Teramo (Włochy) w Międzynarodowym Centrum Szkolenia Weterynaryjnego i Informacji (CIFIV) Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise (IZSAM) odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt LEGO finansowany przez Erasmus + (Akcja KA2, szkolnictwo wyższe - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk).

Celem projektu LEGO jest: zdefiniowanie, a następnie szkolenie i promowanie nowego profesjonalnego, innowacyjnego i interdyscyplinarnego programu nauczania zwanego „Bioinformatyką Żywności”. Utworzenie tego nowego programu pozwoli sprostać aktualnym wyzwaniom w zakresie genomiki stosowanej do bezpieczeństwa żywności. Głównymi beneficjentami projektu LEGO są europejscy studenci studiów drugiego i trzeciego stopnia w zakresie: hodowli i biologii zwierząt, inspekcji weterynaryjnej, biotechnologii, rolnictwa, zdrowia publicznego, medycyny weterynaryjnej, inżynierii biomedycznej i medycyny, bioinformatyki a także specjaliści gotowi do poszerzania swojej wiedzy i pogłębiania umiejętności w celu zwiększenia szans na mobilność w obrębie obszaru europejskiego.

Partnerami w projekcie LEGO są: trzy uniwersytety (University of Helsinki - Finlandia, University of L'Aquila - Włochy, UTP University of Science and Technology - Polska), hiszpański ośrodek badawczy (Asociacion de Investigacion de la Industria Agroalimentaria - AINIA) i włoska firma specjalizująca się w nowych technologiach stosowanych w szkoleniach i komunikacji naukowej.

 


Drukuj