Zakończenie obchodów roku Jędrzeja Śniadeckiego na Litwie

W Litewskiej Akademii Nauk dwudniową Międzynarodową Konferencją Naukową Oxygenalia zakończono obchody 250. rocznicy urodzin wybitnego polskiego naukowca i jednego z patronów naszej uczelni - Jędrzeja Śniadeckiego.

 

W konferencji wziął udział prorektor ds. współpracy międzynarodowej UTP prof. dr hab. inż. Adam Gadomski, w charakterze członka komitetów: naukowego i organizacyjnego Oxygenaliów 2018 oraz wykładowcy, prezentując współautorski wykład (wraz dr. P. Bełdowskim z UTP i dr. T. Goudoulasem z TUM w Niemczech) nt. roli połączeń tlenowych w generowaniu wiązań wodorowych dla oddziaływujących biopolimerów amfifilowych. To zagadnienie o kapitalnym znaczeniu dla zrozumienia mechanizmu ułatwionego smarowania chrząstek stawowych, rozpatrywanego w skali nanometrycznej, z zastosowaniem w medycynie układów lokomocyjnych, w tym m.in. w sporcie.

Profesor Adam Gadomski złożył także wizytę w Bibliotece Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, której podarował pięć egzemplarzy nowego wydania (z okazji Obchodów) książki pt. Teoria Jestestw Organicznych – wydanie zmodyfikowane (z uwspółcześnionym językiem polskim oraz aktualną przedmową), autorstwa Jędrzeja Śniadeckiego.


Drukuj