UTP wspiera pierwszą pomoc wśród przedszkolaków

W minionym roku akademickim Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, a szczególnie pracownicy Zakładu Inżynierii Biomedycznej - mgr inż. Sandra Śmigiel, wspierali proces edukacji z obszaru pierwszej pomocy wśród przedszkolaków STEP Przedszkole nr 1 w Bydgoszczy.

 

Szczególnie nauki numerów alarmowych, pozycji bocznej ustalonej czy resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zwieńczeniem tych działań było wzięcie udziału przez STEP Przedszkole nr 1 w Bydgoszczy 16 października 2018 roku w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Serca. Tego dnia w przedszkolu wszystkie dzieci wzięły udział w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy, podczas których przypomniały sobie numery alarmowe, pozycję boczną ustaloną oraz jak postępować, kiedy napotkamy poszkodowanego, który jest nieprzytomny i nie oddycha.

Ponadto 6-latki wzięły czynny udziału w czynnościach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ten dzień był także dniem bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej WOŚP. Inicjatywę czynnie wsparli pracownicy PCK Bydgoszcz, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK Bydgoszcz, a także młodych ludzi ze Szkolnego Koła PCK Liceum V.

Dziękujemy dyrektor placówki Beacie Wegnerskiej-Gackowskiej oraz Żanecie Śmigiel - nauczycielce, za organizację tego wydarzenia.

Jesteśmy dumni z możliwości uczestnictwa!


Drukuj