Kolejny sukces studentek UTP

W trakcie IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych „Wkraczając w świat nauki 2017”, która odbyła się w dniach 7-8 września 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w kategorii "Najlepszy Poster" I miejsce zdobyły Magdalena Kroplewska i Agata Marosz - studentki z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy.

 

Studentki poza posterem wygłosiły dwa referaty prezentując wyniki badań wykonane w Katedrze Mikrobiologii i Technologii Żywności. Opiekunem naukowym jest dr inż. Barbara Breza-Boruta. Tytuł posteru brzmiał: "PCR emulsyjny jako narzędzie wykrywania drobnoustrojów chorobotwórczych w żywności".

Gratulujemy serdecznie!