Pierwsze Spotkanie Panelowe Ekspertów - “Inkubator Innowacyjności +” oraz “Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy”

Zapraszamy do udziału w Pierwszym Spotkaniu Panelowym Ekspertów organizowanym w ramach projektu pn. "Inkubator Innowacyjności +" z programu realizowanego w ramach działania pozakonkursowego pn. "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Projekt realizują: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85–796 Bydgoszcz, w sali C8 - bud. 1.2, w godzinach 10:00-13:00).
Za organizację merytoryczną wydarzenia odpowiada Regionalne Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii UTP.
Prelegentami panelu będą również przedstawiciele regionalnego związku pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim: "Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców.
Celem panelu jest zachęcenie pracowników uczelni do skorzystania z możliwości, jakie daje projekt "Inkubator Innowacyjności +" oraz projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy.

Agenda spotkania i oficjalne zaproszenie do pobrania tutaj.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Link do formularza rejestracji tutaj.