WSPÓŁPRACA Z KUJAWSKO-POMORSKIM KURATORIUM OŚWIATY

23 marca br. w siedzibie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik oraz Rektor UTP Pan prof. Tomasz Topoliński podpisali umowę ramową o współpracy.
Umowę zawarto w celu tworzenia wzajemnie korzystnych warunków i ram współpracy przy projektowaniu, realizacji i opracowywaniu wyników prowadzonych przez Strony badań edukacyjnych, w tym badań z zakresu wszystkich subdyscyplin pedagogiki oraz psychologii rozwoju i edukacji. Współpraca ta ma polegać przede wszystkim na: organizacji naukowych seminariów i konferencji, promocji i dystrybucji wyników badań w zakresie edukacji, wymianie wyników badań, współpracy w ramach edukacyjnych programów międzynarodowych.

 IGP7821  IGP7824