Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy jako wieloletni współorganizator ma przyjemność zaprosić na Międzynarodowy Konkurs Krasomówczy. Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest hasło "Peace is not an absence of war", czyli "Brak wojny to nie to samo, co pokój" wybrane przez stowarzyszenie English Speaking Union. Jest to organizacja zrzeszająca członków z ponad 50 krajów, uczestniczących w różnych programach edukacyjnych, konkursach i wymianach kulturalnych.

Bydgoski oddział ESU, przy udziale UTP, od roku 2000 organizuje ogólnopolski konkurs krasomówczy dla młodzieży, której bliska jest idea wyrażania i wymiany poglądów w języku angielskim. Uczestnicy przygotowują 5-minutowe przemówienia, związane z podanym wcześniej zakresem tematycznym wybierając spośród niego konkretne zagadnienie. Nieodzownym elementem prezentacji są pytania publiczności, do których mówcy muszą się ustosunkować. Oceniana jest umiejętność argumentacji i udowadniania postawionych tez, wyznaczania priorytetów i organizacja wystąpienia. Poprawność języka, chociaż oceniana w niewielkim stopniu, znacząco wpływa na ogólny efekt wypowiedzi. Nic dziwnego, że uczestnicy konkursu rekrutują się przede wszystkim ze szkół, gdzie języka angielskiego nauczają członkowie lub sympatycy ESU, zaangażowani nauczyciele wspierający uczniów chętnych do udziału w tym ambitnym przedsięwzięciu.
Tegoroczne eliminacje regionalne odbędą się w sobotę – 25 lutego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii (ul. Bernardyńska 6/8) w Bydgoszczy, natomiast ogólnopolski finał w sobotę – 11 marca w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli (ul. Jagiellońska 9) w Bydgoszczy. Zwycięzca polskiego finału weźmie udział w finale międzynarodowym, który odbędzie się w dniach 8-12 maja w Londynie. Uniwersytecka edycja konkursu pod tym samym hasłem odbędzie się w ramach Festiwalu Nauki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym.