Wampiriada 2019

22-23 października na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja projektu Wampiriada.

Studenci po raz kolejny mogli podzielić się swoją krwią z potrzebującymi - i jak mówią statystyki - znów zrobili to bardzo chętnie. Podczas dwudniowej akcji organizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów zgłosiło się aż 235 chętnych do tego, aby podzielić się życiodajnym płynem. Udało się pobrać aż 193 jednostki krwi, co daje łącznie 86,85 litra. Oprócz tego do dzieci z domów dziecka trafi 399 tabliczek czekolady, którymi bardzo chętnie dzielili się krwiodawcy. 

Całą akcję wspólnie ze studentami przeprowadzili pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Już za tydzień (29-30 października) NZS wspólnie z Samorządem Studenckim UKW organizuje kolejną zbiórkę. Tym razem krew poleje się w Bibliotece Głównej UKW.