Spotkanie w ramach projektu Dialog 2.0

Projekt Dialog 2.0 na naszej uczelni nabiera rozpędu. 27 września 2019 roku na UTP odbyło się spotkanie konsultacyjne z jednym z konsonantów tego projektu – przedstawicielami „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związku Pracodawców.

 

Z ramienia UTP w spotkaniu uczestniczył Rektor UTP w Bydgoszczy prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński oraz dyrektor RCI CTT - dr inż. Adam Mroziński. Pracodawców Pomorza i Kujaw (PPiK) reprezentowali Mirosław Ślachciak - Prezes PPiK, Waldemar Książczak - Wiceprezes Zarządu PPiK oraz Tomasz Zaboklicki, który poza reprezentowaniem Związku Pracodawców jest również Przewodniczącym Rady Uczelni.

Projekt „Dialog 2.0” jest bardzo istotny z punktu widzenia zmian, które zachodzą na naszej uczelni oraz zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczym regionu. Podczas spotkania omawiano strategię realizacji projektu Dialog 2.0 w ciągu najbliższych dwóch lat.
Uczestnicy spotkania podkreślili, że mając na uwadze aktualny zakres współpracy uczelni z gospodarką oraz ww. rozwiązania ustrojowe, konieczne jest zrealizowanie działań pozwalających na stworzenie efektywnego modelu dialogu i współpracy, który będzie wspierał procesy transferu innowacji (komercjalizacji) z naszej uczelni, a także przekazywania wiedzy o dobrych praktykach innowacyjnych opracowywanych do/i z przedsiębiorcami regionu kujawsko-pomorskiego w horyzoncie czasowym 2020 +.
W projekcie kluczowym działaniem, do którego realizacji prowadzą wszystkie zadania projektu, jest opracowanie strategii współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz organizacji i zasad funkcjonowania Regionalnego Centrum Innowacyjności Centrum Transferu Technologii przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, którego profesjonalne działanie zapewni zaangażowanie w procesy innowacyjne i współpracę z gospodarką poszczególnych wydziałów uczelni.


Więcej informacji o projekkcie na http://ctt.utp.edu.pl/dialog-2-0/.