Nominacje dla prodziekanów i przewodniczących RND

27 września rektor UTP - prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński - wręczył nominacje prodziekańskie i przewodniczących Rad Naukowych Dyscyplin na najbliższy rok.

Aktualny skład osobowy

PROREKTORZY
Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. uczelni
Prorektor ds. organizacji i rozwoju dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. uczelni
Prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. inż. Adam Gadomski
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich  dr inż. Marcin Drechny

 

DZIEKANI
Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Jan Kempa, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt prof. dr hab. inż. Marek Adamski
Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii prof. dr hab. inż. Jacek Długosz
Dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr hab. inż. Jan Mućko, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. Iwona Posadzińska, prof. uczelni

 

PRODZIEKANI PRZEWODNICZĄCY Rad Naukowych Dyscyplin
WBAiIŚ   dr inż. Krzysztof Pawłowski  Prodziekan ds. organizacji i rozwoju  dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. uczelni - inżynieria lądowa i transport
dr Marek Ramczyk Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr Katarzyna Tretyn-Zecevic - sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
WHiBZ   dr Aleksandra Roślewska  Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich  dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. uczelni - zootechnika i rybactwo 
WIM dr inż. Robert Polasik Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. uczelni - inżynieria mechaniczna
WRiB dr hab. inż. Roman Rolbiecki Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek, prof. uczelni - rolnictwo i ogrodnictwo 
dr hab. Anna Ligocka Prodziekan ds. jakości kształcenia
WTiICh dr inż. Grażyna Gozdecka Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. uczelni - nauki chemiczne
dr hab. inż. Ireneusz Grubecki, prof. UTP Prodziekan ds. nauki dr inż. Dorota Ziółkowska - inżynieria chemiczna
WTIiE dr inż. Beata Marciniak Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof uczelni - automatyka, elektronika i elektrotechnika
dr inż. Tomasz Marciniak - informatyka techniczna i telekomunikacja
WZ dr inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof uczelni - nauki o zarządzaniu i jakości