Logo HR dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Mamy przyjemność poinformować, że nasza uczelnia decyzją Komisji Europejskiej dołączyła do elitarnego grona instytucji wyróżnionych logo HR Excellence In Research.

Logo HR to jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, mającej na celu zwiększenie atrakcyjności warunków pracy dla naukowców w UE. Wyróżnienie przyznawane jest instytucjom naukowym i badawczym, które w oparciu o zasady wynikające z Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, tworzą przyjazne środowisko pracy i rozwoju oraz posiadają przejrzyste zasady rekrutacji pracowników naukowych.
Aby uzyskać to wyróżnienie, Uczelnia musiała spełnić ściśle określone warunki oraz przejść drobiazgową procedurę. Specjalnie powołany w tym celu Zespół, dokonał szczegółowej analizy wewnętrznych przepisów i zasad postępowań pod kątem ich zgodności z europejskimi standardami. Następnie na podstawie przeprowadzonej wśród pracowników naukowych ankiety, opracowano strategię i plan działania, które podlegały ocenie niezależnych ekspertów KE.
Więcej informacji na temat prac związanych z procedurą aplikowania o przyznanie logo HR dostępnych z zakładce: http://www.utp.edu.pl/pl/hr-excellence-in-research.


Korzyści wynikające z przyznania odznaki HR:

  • znak jakości dla instytucji poprzez potwierdzenie przestrzegania norm etycznych w relacjach zawodowych i w prowadzeniu badań naukowych,
  • zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia w jednostce,
  • szansa na wzmocnienie wizerunku Uczelni, jako miejsca stwarzającego dobre warunki dla rozwoju badań i nauki,
  • promocja instytucji wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako ta, która zapewnia naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju,
  • ułatwienie uzyskiwania grantów europejskich (HORYZONT 2020).


Instytucje, które posiadają logo HR Excellence podlegają systematycznej ewaluacji w zakresie utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską oraz zobowiązane są do stałego doskonalenia swojej polityki kadrowej.