Nagrody Marszałka dla naukowców UTP

16 czerwca w Toruniu odbyła się Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

To najbardziej prestiżowe wyróżnienia przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Nagrody otrzymali także naukowcy z naszej uczelni.

W kategorii Nauka, badania naukowe, postęp techniczny nagrodzono prof. dr. hab. inż. Adama Gadomskiego – za opracowanie modeli bioinspirowanych w fizyce oraz ich zastosowanie w medycynie i inżynierii biomedycznej
Wyróżnienie w tej kategorii przyznano też zespołowi w składzie: prof. dr hab. inż. Elwira Śliwińska, dr inż. Iwona Jędrzejczyk, dr inż. Monika Rewers ( Pracownia Biologii Molekularnej i Cytometrii, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii) – za opracowanie szybkiego systemu identyfikacji gatunków roślin, które są trudne do rozróżnienia za pomocą oceny morfologicznej czy fotochemicznej.

W kategorii Edukacja wyróżnienia otrzymał zespół w składzie: dr hab. Dariusz Skibicki, dr inż. Krzysztof Nowicki, dr inż. Łukasz Pejkowski, dr inż. Damian Ledziński i mgr inż. Sandra Śmigiel - za organizację konkursu Wojna Robotów miniSUMO, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, średnich i placówek pozaszkolnych.