Medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dla naukowców UTP

Podczas 60-lecia Jubileuszu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wręczył odznaczenia zasłużonym członkom BTN.

 

Otrzymali je prof. Andrzej Tomporowski - kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Technicznych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i dr inż. Adam Mrozińskiemu - dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii oraz Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii UTP w Bydgoszczy.

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe wspiera inicjatywy społeczne, których celem jest podnoszenie poziomu życia intelektualnego i naukowego w regionie, inicjuje badania naukowe, prowadzi działalność popularyzatorską, działania na rzecz rozwoju publicznych uczelni. Marszałkowski medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis jest wyrazem docenienia dorobku na tych polach.

fot. Filip Kowalkowski